Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora HynekRk

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace II - Otázka sociální

Nedokonalé a asymetrické informace jsou vlastní často problémům a řešením v rámci otázky sociální (včetně zdravotnictví). Nedokonalost a asymterie v informacích se zde vyskytují hned ve dvou různých rovinách.

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace III - Lehké ženy

Trh prostituce v České republice je do jisté míry značně unikátní. Není totiž regulován, a to přestože se na něm vyskytuje problém se silně asymetrickými informacemi.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu III: Textilní průmysl

Po listopadové revoluci se poroučela do historie velká část českého textilního průmyslu. Běžně se soudí, že tato část podlehla tlaku nové konkurence z Asie a nepovedené privatizaci.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu II: Otázka sociální

Ve volném pokračování série o komunismu se podíváme na problém sociální otázky v této době. K tomu nám poslouží převážně kniha „Základy sociální péče“ z nakladatelství Portál.

obrázek k článku

Válka veřejného vlastnictví proti chudým Aneb o divokém socialismu 19. století? – Rakousko

Roku 1873 byl v Rakousku přijat zákon, kterým se vydávala nařízení podle policejního trestního práva proti zahálečům a tulákům.

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace I - Zprostředkování práce před 100 lety

V této stati se budeme zabývat nedokonalostí informací na pracovním trhu.

obrázek k článku

Démon alkohol aneb mohli za všechno jen ti druzí?

Zajímavé je, že větší popíjení bylo historicky někdy spojeno naopak s růstem blahobytu.

obrázek k článku

Válka veřejného vlastnictví proti chudým Aneb o divokém socialismu 19. století?–Viktoriánský Londýn

Zde se krátce podíváme na další příklady, které měly záporný vliv na blahobyt chudých ve viktoriánském Londýně.

obrázek k článku

Postfordismus a teorie efektivnostních mezd

"V postfordistickém modelu firmy se využívá moderních technologií a vysoce kvalifikovaných pracovníků, jejichž kvalifikace byla ve významné míře získána při pracovní činnosti v dané firmě…"

obrázek k článku

Veřejná „charita“ a její úskalí ve viktoriánské Anglii a Walesu II

Roku 1832 vláda jmenovala mimo jiné kvůli rostoucím výdajům chudinského práva (své sehrály, ale i třeba teorie T. Malthuse o přelidněnosti) královskou komisi pro vyšetření chudinského práva („Royal Commission to Investigate the Poor Laws“).

obrázek k článku

Veřejná „charita“ a její úskalí ve viktoriánské Anglii a Walesu I

Anglie a Wales patřily k jedněm z mála zemí, které měly veřejný systém chudinského práva (Poor Law) již od doby ranného novověku (od doby vlády Alžběty I.).

obrázek k článku

Válka veřejného vlastnictví proti chudým? Aneb o divokém socialismu 19. století

V této kapitole se podíváme na to, jaké překážky kladl veřejný sektor do života nižších vrstev v době tzv. divokého kapitalismu.

obrázek k článku

Děti a charita ve viktoriánském Londýně

Péči o děti považuje naprostá většina lidí za velmi důležitou věc, dost možná že za důležitější než péči o jiné skupiny lidí.

obrázek k článku

Charita ve viktoriánské Británii II.

Rozsah charity byl v Británii v době tzv. divokého kapitalismu opravdu velký a charita byla pestrá. Pracovalo se zde s rozlišením potřebných na ty, co byli zasloužilí a na ty, co byli nezasloužilí.

obrázek k článku

Charita ve viktoriánské Británii I.

Rozsáhlou viktoriánskou charitu nyní demonstrujeme na několika příkladech. Bude zde ovšem z důvodu omezeného prostoru představen jen malý zlomeček této charity. Podíváme se i na některé další zajímavosti, které se s touto charitou pojily.

obrázek k článku

Odbory a inflace

Zkušenost ukázala, že keynesiánská léčba nezaměstnanosti (snížení reálných mezd nárůstem všeobecné cenové hladiny) selhává: pracovníci se naučili požadovat takové zvýšení, které jim minimálně vynahradí pokles kupní síly jejich peněz.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed