Mises.cz

Mises.cz

Hayek, obránce svobody a hodnot

„Destrukce hodnot vědeckou chybou .. mi neustále více připadá jako velká tragédie dneška.“

„Destrukce hodnot vědeckou chybou ... mi neustále více připadá jako velká tragédie dneška.“[1] I tento citát Hayeka vystihuje současnou realitu socialismu na vzestupu. Bohužel je to ještě horší, a to protože destrukce hodnot probíhá skrze vědeckou chybu na politickou objednávku.

Friedrich Hayek měl to štěstí, že se například současného environmentalismu nedožil. Jistě by byl jedním z předních kritiků této nové formy socialismu. Přestože se však nedožil dnešních dnů, zvládl s velkou jistotou a přesností předpovědět důsledky podobného vědou zaštítěného ideového hnutí. A to právě destrukci hodnot nebo využívání vědy k omezování svobody.

I to vede mnohé k rehabilitaci Hayeka jako jednoho z největších myslitelů 20. století. Teoretik ekonomie, práva, filosofie, ale i neurovědy (věda zabývající se nervovým systémem) s velkým nadhledem nad svými jednotlivými specializacemi mnohdy dokázal formulovat argumenty tam, kde bychom je sice tušili, ale neuměli extrahovat. Hayek dokázal vědecky spolu se svými kolegy, především Ludwigem Misesem, vyvrátit socialismus. Ten se však vrátil v různých jiných podobách, a dokonce podpořený vědou, která získává status náboženství, neboli není možno ji kritizovat či se proti ní jinak vyslovit.

Jako slovo boží se linou některá vědecká prohlášení, bez známky pochyb. Politici mohou díky tomu ovládat občany skrze různé plány a vize boje proti nějakému zlu či nepříteli. V současné chvíli je velmi horké téma biopaliv. Vidíme, že EU nakonec Reuters dotlačilo k přiznání a zveřejnění vědecké zprávy o celkových čtyřnásobných emisích při použití biopaliv. Přesto EU stále nereformulovalo svůj přístup k biopalivům. EU nás tahalo za nos. Proč? Protože EU je zájmová skupina, která je navázána na další zájmové skupiny. Vzniká spleť vztahů, které generují korupci, klientelismus a další negativní jevy spojené s přebujelými byrokraciemi. Něco přes 40 tisíc úředníků a velká spousta politiků jednoduše představuje zdroj peněz a ochrany na trhu. Distorze trhu pak zabraňuje uchopení problematiky především laickým pohledem. Problém je v nepochopení kauzalit. I na tento problém Hayek upozorňoval.

Pointa Hayekova celoživotního díla zůstává většinové společnosti přesto skryta. Nitky Hayekových teorií vedou k pochopení omezení lidské mysli, k její abstraktnosti a k vyjádření nedůvěry v sociální inženýrství. Každým dnem dává vývoj společnosti rakouskému myslitelovi za pravdu. Měli bychom především ve společensko-vědních oblastech odhlédnout od naší pýchy a uvědomit si hranice našeho vědomí.

Principiální nevědomost a osudová domýšlivost, takto označil Hayek omezení mysli a neustálý chtíč je překonat. Pod principiální nevědomostí si můžeme představit neschopnost lidské mysli pojmout dostatek informací pro řízení velkého počtu operací. Hayek tvrdí, že je nutná dělba znalostí a konkurenční proces, aby mohla společnost fungovat a rozvíjet své schopnosti. Osudovou domýšlivostí měl Hayek pro změnu na mysli nerespektování určitých principů a chuť měnit člověka tzv. sociálním inženýrstvím.

Karl Popper označil Hayeka za největšího myslitele 20. stol., což dokazuje i následující citát: „Když prorokové a filosofové, od Mojžíše přes Platóna a Svatého Augustina, od Rousseaua k Marxovi a Freudovi, protestovali proti převažující morálce, jistě nikdo z nich neměl ponětí o tom jak praktiky, které odsuzovali, umožnily vznik civilizace, jejíž byli částí.“[2]

Renesance Hayeka a jeho myšlení je myslím žádoucí. Je celkem logické, že v době, kdy socialismus je na obrovském vzestupu, se tonoucí svoboda chytá stébla, tím je jistě v moderní době i myšlení F. A. Hayeka.


[1] "[The] destruction of values by scientific error .. has increasingly come to seem to me the great tragedy of our time." – Friedrich A. Hayek

[2] "When the prophets and philosophers, from Moses to Plato and St Augustine, from Rousseau to Marx and Freud, protested against the prevailing morals, clearly none of them had any grasp of the extent to which the practices which they condemned had made possible the civilization of which they were a part." — F. A. Hayek

Článek původně vyšel na blogu autora.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed