Mises.cz

Mises.cz

Nakloněni svobodě: Přerozdělování příjmů a bohatství

Návrhy volající po vyšších daních způsobují, že je to stát namísto produktivního jedince, kdo rozhoduje o toku peněz. Rozdělení bohatství se tak stává nezávislým na produktivitě příjemce rozdělovaných peněz.

Ať již jste či nejste milionářem, každý váš vydělaný dolar je od prvního momentu přerozdělen mezi ostatní. K dobrovolnému přerozdělení peněz dochází utrácením, půjčováním (investicemi), či darováním. Ta část peněz, kterou se rozhodnete neutratit, bude užita na základě rozhodnutí někoho jiného.

Peníze samy o sobě neposkytují svému držiteli žádný přímý užitek, dokud nejsou směněny za hodnotný statek. Jinými slovy, pokud nemohou být peníze směněny za něco, čemu jedinec příkládá hodnotu, jsou zbytečné a bezcenné. Je jedno, máte-li dolar či milion dolarů; milionář i žebrák mohou být stejně chudí. Pouze když můžete své dolary směnit za něco hodnotného, pak mají vaše dolary hodnotu.

Pojďme sledovat cestu utraceného dolaru. Když člověk postaví dům, veškeré materiály použité na výstavbu - beton, dřevo, kov, sklo - pocházejí z přírodních zdrojů, které mají nulovou hodnotu, dokud je někdo nepřetvoří do hodnotné věci. Kov v potrubí pochází ze železné rudy, která je nám k ničemu, dokud ji někdo nevykutá ze země, načež ji musí další lidé zpracovat, přetavit do trubek, dovézt na staveniště a nainstalovat. To samé se týká všech věcí v domě - obdobně je nutné přetvořit dřevo z lesa na rámy, podlahy a střechu, či písek z pláže na okna a zrcadla. Vešekeré tyto zdroje jsou ve svém původním, přírodním stavu nepoužitelné jak pro chudáka, tak pro milionáře.

Hodnota přírodních zdrojů je stejná, ať se jedná o malý či velký dům. Jediný rozdíl mezi velkým a malým domem je počet lidí, kteří jsou odměněni za vložení hodnoty do přírodních zdrojů. Obdobným procesem procházejí bezcenné hudební symboly, ze kterých vznikne koncert. Peníze utracené návštěvníky koncertu za vstup jsou rozděleny mezi skladatele, který uspořádal abstraktní symboly unikátním způsobem, a hudebníkům, kteří těmto symbolům dali hodnotu pomocí svých nástrojů.

Peníze, které lidé neutratí a vloží do banky, jsou okamžitě rozděleny mezi věřitele kupující domy a auta, čímž předají peníze jedincům, kteří svou produkcí vložili hodnotu bezcenným přírodním materiálům. Od momentu výplaty jsou tak všechny naše vydělané peníze rozděleny mezi množství ostatních lidí; tedy až na pár dolarů, které nosíme v peněžence.

Zde se mi opět vybavuje výrok jednoho mého hosta, že by nikomu nemělo být dovoleno vlastnit jachtu. Stejně jako domy, jachty jsou sestaveny z bezcenných přírodních zdrojů, které získají svou hodnotu pomocí úsilí množství lidí, z nichž každý dostane podíl na kupní ceně - zaplacené vlastníkem jachty. Roku 1990 schválila americká vláda daň z luxusu, která se vztahovala na prodej jachet. Co bychom mohli očekávat jako důsledek tohoto zákona, předpokládáme-li, že lidé jednají ve svém vlastním zájmu? Mnoho potenciálních kupců jachet buďto nákup vůbec neučinilo, či nakoupili v zahraničí. Tvůrci zákona místo toho očekávali, že daň zvýší příjmy. Ve skutečnosti se však daňové příjmy snížily (plynoucí od kupců a stavitelů jachet) a některé jachtařské firmy zkrachovaly. Zákon byl brzy zrušen kvůli silnému odporu, a to nikoli ze strany nespokojených kupců, ale ze strany zoufalých pracovníků, kteří kvůli nákupům v zahraničí (vynucených novou daní) přišli o práci.

Návrhy volající po vyšších daních způsobují, že je to stát namísto produktivního jedince, kdo rozhoduje o toku peněz. Rozdělení bohatství se tak stává nezávislým na produktivitě příjemce rozdělovaných peněz.

Veškeré peníze jsou neustále přerozdělovány, ať již dobrovolně, vydělávajícím jedincem, či státem, který peníze vydělávajícímu jedinci sebere. Která z těchto metod přerozdělování je spravedlivější a humánnější? Která je mírumilovnější a vede k větší prosperitě pro větší počet lidí? Kterou metodu redistribuce byste zvolili jako univerzální, kterou by měla uplatňovat celá společnost?

 


Nakloněni svobodě je webový seriál, který na Mises.cz vychází každý pátek. Jedná se o postupný překlad stejnojmenné knihy amerického autora Louise E. Carabiniho. Knihu lze chápat jako stručný úvod do politické filosofie liberalismu. Autor v ní krok za krokem vykládá základní mechanismy fungování lidské společnosti a osvětluje, proč je respekt k těmto mechanismům důležitý pro dlouhodobou prosperitu, zatímco jejich narušení vždy vede ke katastrofě.

Předešlé kapitoly knihy Nakloněni svobodě v češtině jsou k nalezení zde.

Plná verze knihy v anglickém jazyce je k nalezení zde.

Louis E. Carabini je zakladatel americké firmy Monex obchodující s investičními kovy. V současnosti žije v jižní Kalifornii.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed