Mises.cz

Mises.cz
předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

1. Okamžitá utopie

V dnešní Americe většina starší generace - a také spousta mladých - je vyděšena nihilismem samozvané Nové generace a jejími požadavky nedosažitelných reforem nebo požadavky na zničení čehokoli zavedeného.

Ale cynismus, nihilismus a revolta mladých a dokonce některých jejich rodičů, jsou následkem jedné příčiny. V minulé generaci politici a vláda slibovali voličům, že jim mohou zařídit nejen trvalý stav plné zaměstnanosti, prosperity a „ekonomického růstu“, ale také vyřešení dlouhotrvajícího problému chudoby a to vše prakticky přes noc. Nejenže výsledky těchto snah zůstaly daleko za sliby, ale samotný pokus je splnit, přinesl enormní zvýšení státního utrácení, enormní daňovou zátěž, chronické deficity, chronickou inflaci a ztrátu kupní síly výdělků a úspor lidí. „Sociální zabezpečení“ přineslo ve skutečnosti hrozivé zvětšení sociální nejistoty.

Dalším výsledkem slibování okamžité utopie byl gigantický nárůst vládní moci - zasahování do každodenních detailů práce a života každého člověka. A jak státní moc vzrůstala, tak se také stávala koncentrovanější. Městské a venkovské samosprávy pomalu přicházely o pravomoci ve prospěch Států, Státy ve prospěch Federální vlády a Kongres ve prospěch úřadu Prezidenta.

Jedním ze znaků sociálního státu je soustřeďování moci a rozhodujících pravomocí do jednoho místa. To není žádná shoda okolností; to je nevyhnutelným důsledkem. Před 36 lety, přední švédský ekonom Gustav Cassel, vysvětlil v prorocké přednášce, jak „plánovaná ekonomika“, která trvá dostatečně dlouhou dobu, vede k despotismu.

„Vedoucí úloha Státu v ekonomických záležitostech, kterou si přejí zavést obhájci plánování, jak jsme se přesvědčili, je nezbytně spojená s ohromným množstvím státních zásahů, které mají neustávající kumulativní povahu. Arbitrárnost, omyly a nevyhnutelné rozpory takové politiky povedou, jak nám ukazuje naše zkušenost, k zesílení požadavků na racionálnější koordinaci nejrůznějších záležitostí a tedy na sjednocení a centralizaci rozhodovacího procesu. Z tohoto důvodu se plánované ekonomiky vyvíjejí směrem k diktatuře.“

Následující kapitoly této knihy detailně popisují ideologii a metody stojící za současnou inflací a rozmachem státní moci a situace, ke kterým to povede. A nakonec se věnuji nástinu řešení k obrácení těchto zlověstných trendů, které představují hrozbu nejen pro ekonomickou budoucnost, ale pro budoucnost jako takovou.

předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed