Mises.cz

Mises.cz

Frédéric Bastiat

obrázek autora
články literatura
Narodil se v Bayonne ve Francii. Osiřel když mu bylo devět let a byl svěřen do opatrování jeho prarodičům. Ve věku sedmnácti let opustil školu a zapojil se do obchodních exportních aktivit svojí rodiny. Ekonom Thomas DiLorenzo předpokládá, že právě zkušenosti z rodinného podnikání byly zásadní pro Bastiatovy pozdější práce, protože dovolily mladému Bastiatovi získat zkušenost s obchodními regulacemi z první ruky. Sheldon Richman poznamenává, že "pocházel z dob Napoleonských válek, které byly dobou rozsáhlých intervenci státu do ekonomiky."
Když Bastiatův dědeček a mecenáš v jeho 25 letech umřel, zanechal mu rodinný majetek a umožnil mu tak věnovat se hlouběji jeho teoretickým bádáním. Jeho zájmy byly rozličné a zahrnovaly filozofii, politiku, historii, cestování, poezii a politickou ekonomii, a biografii.

Jeho veřejná kariéra ekonoma začala až v roce 1844 a byla předčasně ukončena úmrtím v roce 1850. Nakazil se tuberkulózou, pravděpodobně se tak stalo během jeho cest po Francii. Smrt mu zabránila dále propagovat liberální myšlenky. V důsledku nemoci již nemohl pronášet projevy (obzvláště ve francouzském parlamentu do kterého byl v roce 1848 a 1849 zvolen). Zemřel v Římě 24. prosince, 1850. Na své smrtelné posteli ustanovil svého přítele Gustava de Molinariho (vydavatel Bastiatovy knihy Zákon v roce 1849) za svého duchovního nástupce. Byl pohřben v San Luigi dei Francesi v Římě.

Přesto, že zemřel ve věku 49 let a tvořil jen velmi krátce, francouzský žurnalista a politik Frédéric Bastiat velmi přesně popsal desítky chyb v logickém ekonomickém uvažování, které byly před 150 lety ve Francii v kurzu. Na Bastiatově díle je fascinující, že při čtení jeho esejí člověk naráží na to, kolik těchto chyb přežilo celých 150 let a nenápadně se změnily ve společensky uznávané pravdy. Bastiatova skvělá vysvětlovací schopnost tkví v brilantním užití satiry, která mu umožňovala popisovat i složitější ekonomické problémy pomocí příběhů. Například jeho "Petice výrobců svíček" má větší vysvětlovací schopnost než stovky jiných pojednání, která byla napsána. Absurditu protekcionalizmu totiž čtenáři předkládá "do očí bijícím způsobem".

(wikipedia)

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed