Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Anarchokapitalisté nežijí v realitě

přidat komentář zpět na článek

volicplukovnik2

Komentář

Dobrý den,

co vidím za problémy

1) jedná se o ideologii – tedy používání jednoho ideologického klíče k řešení všeho. Svět je složitý a stále složitější a jednoduché návody jako životní minimalismus nebo ekonomický anarchokapitalismus zní skvěle až do chvíle, kdy je třeba řešit komplikované problémy společenského charakteru.
Čistě lidsky aplikovat ankap na všechno i tam kde by vůbec nemusel fungovat efektivněji "protože etika" nebo "protože trh je VŽDY efektivnější" je přesně v rovině utopismu nebo to tak minimálně vypadá. Konkrétně to vypadá jako pohádka o spasení.
Ve chvíli, kdy bystě měl takovou myšlenku prodat lidem, kteří nejsou příliš kontemplativní a vysvětlit jim proč mají místo několika (násilím) vynuceným daním platit desítky licenčních poplatků, které k fungování vlastně platit musíte, musí zaznít otázka v čem je to lepší?

2) trh je daleko efektivnější
To asi je, ale jen v ekonomických doménách. Naše kultura se vyznačuje tím, že si ceníme i věcí, které nejsou efektivní a "ekonomicky" rozumné a zároveň mnohdy za ně nejsme ochotni přímo platit. Proto je stát "efektivnější", jelikož to dělá za nás. Ano vím, že na základě mantry o ekonomické kalkulaci nemají ty věci tu cenu.

3) opravdu trh a NAP stačí?
Býval jsem příznivcem svobody učení (resp. stále jsem). Ve chvíli, kdy základní argument je jen svoboda učení, a tudíž každý může provozovat školu s výukou kreacionismu, práva šaría nebo nacismu je cena příliš vysoká. Tyto náklady nese společnost jako celek – názory a hodnoty společnosti se promítají v tom co je a není povoleno. Obávám se, že v ankapu by společnost nijak zasáhnout nemohla.

Chcete-li se zeptat v čem by se to lišilo od dnešního stavu? Pokud dítě doma dostává indoktrinaci a je v nějaké instituci konfrontováno s odlišnými pohledy, případně může i dojít na úkony v trestním řízení. V případě unschoolingu se o tom společnosti dozví až ve chvíli, kdy bude po ulici chodit generace odchovanců. Je to extrémní? Ano. V dnešním světě ale bohužel relevantní. Viz:
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/vyuku-v-rakouskych-skolach-likviduje-islam-stezuje-si-ucitelka-z-vidne-40071092

V zásadě mi ekonomické a tržní řešení problémů společnosti nijak žíly netrhá a stát nijak neglorifikuji. Společensky už to je jiné.

Vypíchnu nejvíc problematické body:

- Týrání zvířat. Chápu to tak, že z hlediska ankapu si vlastník může dělat co chce. Pokud mi to vadí, můžu si týrané zvíře koupit. Když to neudělám nemá to pro mě takovou hodnotu (ideologie). Prakticky se jedná o přesvědčení, že by k tomu vůbec nemělo docházet, neznamená to ale, že se hodlám stát vykupovatelem týraných zvířat, ale z hlediska praktičnosti a EFEKTIVITY spoléhám na to, že zasáhne instituce i za cenu zásahu do vlastnických práv majitele týraného zvířete.

- Týraní dětí. Indoktrinace dětí násilnou ideologií. Totéž. Jsou děti majetkem rodičů? Kdy to tak přestává být? Co pedofilie?

- Ekonomická vs společenská zodpovědnost. Domnívám se a možná mě opravíte, ale mám dojem, že v méně rozvinutých částech světa se slumy daří do nějaké míry likvidovat pomocí generační práce a sociálních investic nikoli trhem.
Já souhlasím s tím, že pokud někdo vlastní nezodpovědností skončí na okraji společnosti měl by nést odpovědnost sám za sebe a že mu i někdo může pomoci a nemusí to být stát. Pokud je těchto lidí víc, což se může stát, pokud si např. neinformovaní, nevzdělaní a po luxusu toužící lidé naberou půjčky, které nejsou schopny splácet. Skončí na ulici, vytvoří slum a záleží jen na nich, jestli se pokusí vrátit do společnosti prací nebo budou pít celý den alkohol. Jsem s tím ok. Ve chvíli, kdy tito lidé mají děti, ty už nesou generační zodpovědnost. Děti nejsou v tomto případě zodpovědné za rozhodnutí svých rodičů a pokud jsou s tím jejich rodiče ok, nikdo nemůže dělat nic.

- Zdá se mi, že ankap nijak není schopen promítat společenské a kulturní hodnoty dané společnosti. Ty se proměňují a stejně tak se proměňují zákony. Působí na mě občas (hlavně Urza vyvolává ten dojem), jako by anarchokapitalisté ignorovali, to že žijeme ve společnosti a jako lidé chceme ovlivňovat i to, jak žijí jiní lidé – minimálně v dané kultuře a společnosti. Co tím chci říct uvedu na příkladu:
Tvrzení: „Homosexuální pár ochraňuje pomocí automatické zbraně své marihuanové pole.“
Z hlediska ankapu v pořádku. Společnost k tomu směřuje kromě těch automatických zbraní. Z jednoduchého důvodu, mít takovou moc jakou člověku poskytuje automatický zbraň je velice ošemetné. Inovace ve svobodě není nutné inovací kultury. Viz WACO incident.
Tvrzení: „Mnohoženská manželství, kde dívkám je méně než 15 let jsou ochraňována automatickými zbraněmi a chlapci vychováváni k džihádu.“

- Obecně se nabízí následující řešení: pokud někdo poručuje NAP třetí osoby je morální a správné zasáhnout.
Problém je, co je agrese? Dopouštíš se násilí při týrání zvířat a ochránci zvířat zasáhnou, stejně tak při kreacionistickém brainwashingu nebo sexuálním zneužití dítěte. Pro jiné lidi ale může být agresí výchova dítěte homoseuxálním párem nebo výroba drog.

-Životní prostředí. Soukromé vlastnictví řek, moří nebo ovzduší mi připadá naprosto bizarní. Urzovo „příroda by měla sloužit lidem“ taktéž.

TLDR: Zdá se mi, že za honbou po maximální ekonomické efektivitě ANKAP ignoruje společenské a kulturní aspekty naší civilizace, které jsme budovaly stovky let. Hlavně v konfrontaci s narušenými jedinci, skupinami nebo jinými kulturními vlivy.

PS: prosím nepište mi, že je nemorální financovat společenské „dobro“ z peněz lidí vybraných násilně na daních. Vlastně s tím souhlasím. Je to na zcela samostatnou diskusi. Vnímám to tak, že stát je provozovatel a někde i majitel určitého území – daně jsou licenční poplatek za to, že např. provozujete ekonomickou činnost, využíváte silnice apod. Není to tedy totéž jinými slovy? Kdyby daně z příjmu byly dobrovolné, bylo by to v pořádku? Je potřeba rušit stát, nestačí redefinovat daně, a to, jak stát vydělává peníze?

PPS: Já bych daně platil i dobrovolně. Stejně jako zdravotní pojištění.

Děkuji a s pozdravem

frei

Re: Komentář

1) Jedná se o ideologii. Každý politický názor je ideologie. Pokud Vy obhajujete řešení přinášející největší užitek společnosti, obhajujete ideologii utilitarianismu. Pokud tvrdíte, že myšlenky se ověřují tím, zda jsou prospěšné, a pravdivá tvrzení jsou ta, která se osvědčila, obhajujete ideologii (filosofii) pragmatismu. Mezi obchodem a krádeží je určitý morální rozdíl, který dokonce většina lidí uznává (pokud zlodějem není stát).

2) Vážím si věci X => Věc X je pro mě hodnota => Věc X má pro mě určitou hodnotu => Jsem ochoten se vzdát věci Y, která má pro mě menší hodnotu než věc X, a získat věc X.

3) Svobodná společnost (i s minimálním státem) by vedla k většímu členění společnosti. Developer/landlord klidně se může při stavbě nově čtvrti rozhodnout, že byty neprodá žádnému muslimovi/nacistovi/(libovolnému fanatikovi) a každý kupující se smluvně zaváže, že byt dál neprodá a nepronajme takové osobě. Získá tak více zákazníků, kteří touží po mírumilovných sousedech a nechtějí přes dveře poslouchat Alahu Akabar, nebo Heil Hitler.

Takoví fanatici potom nejspíše budou vytvářet vlastní komunity, ale bude se jim dařit ekonomicky hůř (špatná morálka vede k úpadku-viz Blízký východ). Proto budou časem inklinovat k tomu, obětovat část svých idejí ve prospěch převládající kultury.

frei

Re: Komentář

Další body:
++) Dítě není majetkem rodičů. Rodič je do jisté míry spíš "správcem" dítěte a nemůže ho týrat. Viz kapitola Práva dětí (str. 145) - Etika svobody (M.N. Rothbard) https://libinst.cz/wp-content/uploads/2017/03/Rothbard-Etika-svobody.pdf
Indoktrinovat ideologií ho může, pokud to do něj vyloženě nevtlouká. To ostatně dělali rodiče vždycky - za pomoci státních škol.

++) Jednak člověk žijící v bídných podmínkách bude možná finanční nouzí veden k omezení počtu svých dětí. Dodatečně může sám svou situaci zlepšit svou prací. Jeho děti tu možnost budou mít taky, ač samozřejmě vzhledem ke svému zázemí budou v nevýhodě. Dále je dobré podotknout, že stát tyto lidi často sociálními dávkami udržuje právě v této situaci (zajistí jim přežití a víc se jim pracovat nechce). Navíc skutečné řešení této situace je možné jen znárodněním těchto dětí, což by se mnoha lidem nelíbilo.

++) Ovlivňovat to, jak žijí jiní lidé můžete jen kontrolou nad jejich životy. Je však možné diskriminovat různé skupiny obyvatel a tak negativní působení problematických jedinců na své životy omezit. Viz můj předchozí příspěvek - bod 3.

++) Agrese je definována jako porušení vlastnického práva.

++) Obraz (zlato, jídlo) nemá hodnotu, pokud je třeba v kráteru měsíce a nikdo o něm neví. Podobně příroda nemá hodnotu bez člověka, který má rozum a hodnotu jí přiřazuje. Pro někoho má hodnotu třeba chráněné zvíře, pro někoho procházka v lese, pro někoho biftek ze slona. Mimochodem, legalizace pěstování slonů na maso a na kly by nejspíš zlepšila jejich situaci, protože by je lidé chovali a nelovili ve volné přírodě, navíc by se je snažili rozmnožit, aby získali více masa a klů.

Problém s přírodou je hlavně "tragédie obecní pastviny" - například oceány, kde všichni můžou lovit ryby a kam všichni můžou házet odpadky. Soukromý vlastník by nejspíš lovil jen omezené množství, aby si nezdecimoval vlastní populaci ryb, a případné znečišťovatele by zažalovat. Ano, je pravda že voda v oceánech se promíchává a ryby si plavou, jak se jim zachce. Nemám detailní plán privatizace. Pro vzduch totéž - kdo vypouští jedovaté plyny a tím ničí můj les nebo moje plíce, je stejný narušitel jako někdo, kdo mi na zahradu vysype odpadky. Opět se to dá řešit.

P.S. Dobrovolné daně by ze státu v podstatě udělaly firmu, ale docela rychle by se musel zefektivnit, nebo zkrachovat. Systém je totiž nelogický; člověk neplatí podle toho, kolik služeb využívá, ale podle toho, kolik vydělává. Dá se očekávat, že dobrovolná daň by takhle úplně nefungovala, ale tuším, že Ayn Randová obhajovala minimální stát financovaný dobrovolnými daněmi.

Ivo Petrouš

Re: Komentář

Proto je stát "efektivnější", jelikož to dělá za nás.
V tržních oborech s minimálními zásahy státu se trvale zlevňuje a zkvalitňuje: mobily, počítače, internet, auta, nábytek, televizory, bicykly, dovolené, letenky, ...
Státní/veřejné služby spíše stagnují, pokrok je mnohem menší, náklady však stále rostou: školy, nemocnice, MHD, ČD, silnice a mosty, státní výstavba, armáda, ... Ještě jsem neslyšel o úředníkovi, který by navrhl snížení svého rozpočtu.
To je svět, ve kterém žiji a jak jej znám. Stejně to platilo i v čistém socialismu před rokem 1989, jen bohužel chyběla ta tržní část.

Rád se nechám poučit: Udejte pár příkladů v ČR, kdy služba zajištěná úředníky je "efektivnější".
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed