Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Chytřejší než trh?

přidat komentář zpět na článek

Vostál Petr

...

Další logickou chybu v této argumentaci by měli právě libertariáni vidět lépe než kdo jiný; je totiž sice možné (a i já to předpokládám), že ve svobodné společnosti by si v současné době lidé se vzniklou situací kolem imigrační krize poradili přirozenou volnotržní diskriminací (ať už v práci, při poskytování služeb, nebo uzavřenými komunitami, jejichž možnou podobu můžeme najít v dílech Hanse-Hermanna Hoppeho), ale jistě to vědět nemůžeme, neboť trh by třeba přišel s jiným řešením.
.................................................................................................................................

Já když si večer něco přečtu, jako včera tento článek,
tak pak ráno, když si dám na dvorku kafe a cigáro u koukám na mraky na obloze,
tak pak mně má mysl povětšinou vyplyvne to, co přes noc vyštotila,
nákou tu myšlenku či názor na to, čím se včera zaobírala...

No proč to říkám,
dneska kupodivu nepřišla žádná myšlenka,
ale objevila se ona známá scéna ze známého filmu Slavnosti sněženek,
jak tam ti myslivci honěj toho knoura,
a protože ho střelil myslivec z Horní Blbé ovšem na území Dolní Blbé,
tak se ty dvě skupiny co se mají navzájem rádi jako máme rádi vosinu v prdeli
musej vyrovnat s tím, že maj toho knoura na půl

Takže ono to není jen češi versus afrika, ale i češi versus češi,
ale tohle téma Hrabal nemusel pracně vymýšlet, nebot to jednak přímo viděl ve společnosti, a také to mohl klidně vokopírovat od Anatola Franceho z Osrova tučnáků, takže frantíci to taky znaj...

A pak se mně objevila scéna s tím Hanzlíkem, jak tam má to skladiště těch zlevněných věcí a zamilovaně si ty svoje naprosto nepotřebné věci prohlíží,
ale to už bude spíše obraz patřící k diskuzi na Stokách kde jsme si s panem Fialou povídali o Keynesovi a jeho vynálezu zvaném inflace, kterej nám vcelku úspěšně
znehodnocuje naše úspory...

Jan Altman

Konsekvence

Principiálně souhlasím.
Ale je potřeba se smířit s následky. Stát tu ještě nějakou dobu bude a dále bude působit deformace. V Belgii, Francii či Švédsku dále poroste muslimská komunita (imigrace, spojování rodin, vyšší natalita). Díky státu (pozitivní diskriminace, sociální stát, multikulturalismus, pracovní legislativa, minimální mzda) se tato komunita nebude integrovat, ale bude se separovat, sociálně vylučovat, koncentrovat do uzavřených ghett, radikalizovat.

A pak někdy, budeme-li mít to štěstí, stát odejde na smetiště dějin. Třeba za 30 či 50 let, těžko říct (samozřejmě to může být i napřesrok, v roce 1987 také málokdo tušil).
Ale pokud to bude za těch několik desítek let, ta Belgie, Francie, Švédsko budou v nějaké určité situaci (těžko odhadovat jaké). Následně dojde k neodvratnému a zákonitému ekonomickému zhroucení státu demokratického socialismu, kolapsu penzijních a sociálních a zdravotních systémů, hyperinflační implozi nekryté měny. V normální "zdravé" společnosti se lidé chopí příležitosti a začnou se přizpůsobovat. Někdo si zabere most či silnici, začne ji udržovat a vybírat mýto. Někdo začne poskytovat komerční zdravotní pojištění. Někdo služby zajištění bezpečnosti či vymáhání práva. Právo se začne odvozovat od precedentů a blížit se tomu přirozenému a/nebo zvykovému.
Otázka je, co s tímto doufejme relativně pokojným vývojem udělá přítomnost komunity vyznávající jinou (středověkou) právní filosofii (šaríja), náboženský dogmatismus, nerovnoprávnost žen, kamenování, sekání rukou, shazování homosexuálů ze střech, trest smrti za urážku proroka či změnu víry. Záležet bude na tom, jak velká (v procentech) tak komunita bude. Pokud např. max 5%, tak se ve vlastním zájmu rychle přizpůsobí standardům svého okolí. Ale když to bude 30% či třeba i 70%? Je možné, že původní obyvatelé Švédska, Belgie či Francie budou nuceni se odstěhovat třeba na území bývalého Polska, aby mohli žít jakž takž podle svého. A obyvatelé bývalého Polska pravděpodobně budou muset nést vyšší náklady na obranu svého majetku a pozemků, protože budou mít na sousedním území kulturu a režim, který nebude přátelský a nebude akceptovat jejich hodnoty.

Je to samozřejmě spekulace, jen jedna z možných variant budoucího vývoje.

Čímž nevolám po zvyšování počtu policistů a opevňování hranice. To opravdu není v souladu s libertariánstvím. Ale co tlak na politiky, aby odmítli povinné kvóty? To je pro a nebo proti libertariánství? Těžko říct - kvóty jsou forma regulace a odpor proti nim je legitimní. Pokud ale naléháme na politiky, aby se kvótám z Brusele postavili, částečně je legitimizujeme, voláme "reprezentujte nás!", což zase úplně libertariánské není.
Další prevencí změny etnického a kulturního složení obyvatelstva je volba "menšího zla", které omezí sociální dávky, které jsou největším lákadlem pro imigraci (resp. její nejvíce nežádoucí formu). Ale opět: o volbě menšího zla (např. ODS), její legitimitě a souladu s libertariánstvím, jsme zde již vášnivě diskutovali několikrát....

Shrnuto: Chovejme se principiálně libertariánsky. Ale mysleme na budoucnost, na to, že naše děti budou muset na troskách zdechliny státu vybudovat svobodnou společnost. A že některá dnešní rozhodnutí jim to mohou znesnadnit (a jiná ulehčit). A demografické/národnostní/kulturní/náboženské/sociální složení populace k těmto faktorům patří.
Druhou možností, jak předejít postupnému měnění složení populace lokálními i bruselskými multikulti sociálními inženýry je maximální akcelerace procesu degenerace státu. Pokud bychom přišli na to, jak jeho (tak jako tak nevyhnutelný) kolaps významně uspíšit a odblokovat tak přirozené obranné mechanismy společnosti (ona diskriminace, právo bránit majetek, ...), nemuseli bychom se tak obávat toho, že cíle těchto sociálních inženýrů se stihnou naplnit. A uvědomme si, že oni toto dělají s jasným cílem oslabit přirozené komunity (od místních po národní). Právě tyto přirozené komunity by mohly být páteří bezstátní společnosti. A právě proto čelí urputné snaze etatistů o jejich likvidaci, promíchání, rozředění, realtivizaci.

Oni dobře vědí, že funkční komunita (např. vesnice) dobře chápe, že stát v podstatě nepotřebuje. Lidé na vesnici si jsou schopni navzájem pomoci a to včetně společné ochrany jejich majetků. Pokud tuto tradiční vesnici, kde se všichni po generace znají a sdílí stejné hodnoty, multikulturalisté rozbijí, nadekretují jim tam sem tam nějakého příživníka, sem tam nějakou rodinu ze zcela odlišného kulturního okruhu, vesnice přestane být homogenní, stane se závislou na státu, sociálních systémech, policii, atd... Pokud si toto necháme rozbít, tak za oněch X let ten přechod k bezstátní společnosti bude významně obtížnější.

Rozumím tomu, že takto "konzervativně" to většina libertariánů nevidí. Jsou to většinou městští intelektuálové. Vlastně všichni na tomto webu jsme taková "pražská kavárna" (případně Brněnská, Zlínská,...) městských liberálů (v původním smyslu), freelanceři, filosofové, ekonomové, ajťáci, konzultantni. Ale je otázka, jak moc je dnešní kosmopolitní město ve svobodné společnosti perspektivní, nakolik je vlastně výtvorem etatismu a nakolik jsou ve svobodné společnosti perspektivou spíše ta menší, homogennější společenství, jakési vesnice 2.0. Kdyby se zítra stát zhroutil, ve (velko)městech zřejmě nastane chaos, kdežto na tradiční homogenní vesnici to pomalu ani nepoznají, společně se o vše nutné postarají, pomohou si. Než ve městech začne fungovat soukromé vynucování práva, část obyvatel zemře hlady a část se navzájem pomlátí, protože propuknou etnické konflikty (Brusel, Paříž).

Tomáš Fiala

?

To je sice hezký. Jasně. Jenže problém je potřeba řešit teď hned okamžitě. A nějaké jakékoli libertariánské řešení teď hned okamžitě rozhodně není realizovatelné směrem k vyřešení toho problému. Nezastávám zcela jednoznačně názor, že je třeba se prvotně zabývat tím, aby to možné bylo, protože mezi tím se problém, který je potřeba řešit okamžitě, jen prohlubuje a zhoršuje poměrně překotnou rychlostí. Jak psal pan Altman, stát se může zhroutit už v "listopadu" nebo možná až za 30 let. Je opravdu efektivní rezignovat na nutné okamžité řešení problému s tím, že se budu celých možná 30 let snažit prosazovat libertariánské řešení, aby za těch možná 30 let a po rozpadu státu to stejně bylo k prdu, protože současným přístupem vládců ten problém přeroste možnosti JAKÉHOKOLI řešení? Je nelibertariánské požadovat to, aby stát tedy plnil své závazky, které lidem deklaruje? Ne zesílit jeho aparát nebo moc, zadrátovat hranice apod., ale jen plnit např. ochranu a obranu území v rozsahu, kterou lidem inzeruje? Řešit problém libertariánsky není teď vůbec možné a vážně hrozí, že než toho dosáhnu, tak už to stejně bude k ničemu. To je moje šílené dilema. "Kavárensky" je snaha o libertariánské řešení hezký koncept, jenže teď je třeba nějakého okamžitého praktického řešení, jinak vážně hrozí, že až se ten stát zhroutí, bude libertariánské řešení ještě nemožnější a to z ještě horších důvodů, než je nemožné teď.

To píšu s plným vědomím toho, že problém s migrací se ČR vlastně bezprostředně zatím téměř netýká.

Vostál Petr

...

Oni dobře vědí, že funkční komunita (např. vesnice) dobře chápe, že stát v podstatě nepotřebuje. Lidé na vesnici si jsou schopni navzájem pomoci a to včetně společné ochrany jejich majetků. Pokud tuto tradiční vesnici, kde se všichni po generace znají a sdílí stejné hodnoty, multikulturalisté rozbijí, nadekretují jim tam sem tam nějakého příživníka, sem tam nějakou rodinu ze zcela odlišného kulturního okruhu, vesnice přestane být homogenní, stane se závislou na státu, sociálních systémech, policii, atd... Pokud si toto necháme rozbít, tak za oněch X let ten přechod k bezstátní společnosti bude významně obtížnější.
................................................................................................................................

No jo,

takže ta vesnice je vlastně takovej malej socialistickej stát kde všichni sdílejí stejné hodnoty, což lze brát pozitivně
ale i negativně...
nebot pak kdo nezuznává hodnoty většiny bude ve jménu většiny nějako potlačen,
což vlastně ta demokracie v podstatě supluje, nebot vládne většina
tedy alespon teoreticky

Proto tý vesnici nějakej stát nějako nevadí,
stát je vlastně jen jedna velká vesnice kde pak vesničané mají společnou řeč, tedy domluvěj se česky

Pro mě osobně je svoboda spíše stavem nejistoty, nežli jistoty,
spíše střetávání různých protikladných názorů a kultur, nežli jediná kultura sdílející stejnou hodnotu

Pro mě svoboda je i to, když se někdo snaží aby nebyla svoboda....

Jednotu či svobodu vidím spíše jako boj protikladů,
nežli jen sdílení společných hodnot a v tom se zakonzervovat


Tedy toto je můj názor, já moc velkej fanda tradice a konzervatismu nejsem

Vostál Petr

...

Je opravdu efektivní rezignovat na nutné okamžité řešení problému s tím, že se budu celých možná 30 let snažit prosazovat libertariánské řešení, aby za těch možná 30 let a po rozpadu státu to stejně bylo k prdu, protože současným přístupem vládců ten problém přeroste možnosti JAKÉHOKOLI řešení?
............................................................................................................................

Jak efektivní řešení státu

Pokud jsem pochopil to, co pan Urza píše, tak my v podstatě neznáme efektivní řešení,
v součastné situaci jej neznáme díky státu,
a v budoucnosti může být třeba efektivním řešením právě příliv přistěhovalců,

a o tom pak bude rozhodovat oblíbená neviditelná ruka trhu
která rozhoduje dle potřeb součastné situace,
víceméně spontánně
bez nějakého předem vymyšleného názoru na věc

.................................................................................................................

ale jistě to vědět nemůžeme, neboť trh by třeba přišel s jiným řešením.

................................................................................................................

Tedy ne že diskrimanací odradíte přistěhovalce,
ale naopak je budete potřebovat...

Ale to nikdo neví,
ale v současnosti němci tvrdí, že je potřebují,
tak asi jo, já nevím....

Jan Altman

Что делать?

Asi se tedy shodneme na tom, že stát páchá určité nevratné (nebo vratné za ohromných nákladů a to možná i v podobě lidských životů) škody. A samozřejmě nejde jen o to, že vás donutí financovat pobídky pro imigranty (dávky), pak poruší vaše práva a postaví vám za vaše peníze před vaším domem uprchlický tábor (radikalizační ghetto) nebo vám rovnou v rámci antidiskriminace někoho nastěhuje do vaší nemovitosti, atd...

Teď je tedy otázka, co s tím můžeme dělat. A podle mne obecně 2 věci:
1) Nějak stát donutit, aby těch nejhůře vratných škod páchal co nejméně
2) Zkrátit epochu státismu jakýmikoli prostředky (jde přeci o totální zlo)

Vostál Petr

...

že ve svobodné společnosti by si v současné době lidé se vzniklou situací kolem imigrační krize poradili přirozenou volnotržní diskriminací (ať už v práci, při poskytování služeb, nebo uzavřenými komunitami, jejichž možnou podobu můžeme najít v dílech Hanse-Hermanna Hoppeho),
.................................................................................................................................

Mně osobně se Hoppe moc nelíbí,

tak především platí i opak jeho oblíbených tvrzení,
tedy,
že když něco chci a potřebuji, tak si třeba pozvu přistěhovalce,
což němci tvrdí že je potřebují a tak si je zvou
a my je nepotřebujeme a tak si je nezveme

ale nechápu proč mluvit o DISKRIMINACI když něco nepotřebuju..
Pokud jdu do obchodu a potřebuji boty a ne vysavač,
tak tím nijako nediskrimunuji vysavače, nevyhazuji je nezakazuji je,
nechávám je tam být
a jsem pouze vůči vysavačům v NEUTRÁLNÍM postoji

Takže zakazovat přistěhovalcům přistěhování je porušování jejich svobody,
budete-li ovšem z různých důvodů vůči nim neutrální,
tak pak zde asi nezůstanou a odejdou si práci a živobytí hledat jinam

Prostě NEUTRÁLNÍ POSTOJ neznamená někomu zakazovat přistěhováníTomáš Fiala

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:


Jak efektivní řešení státu

Pokud jsem pochopil to, co pan Urza píše, tak my v podstatě neznáme efektivní řešení,
v součastné situaci jej neznáme díky státu,
a v budoucnosti může být třeba efektivním řešením právě příliv přistěhovalců,

a o tom pak bude rozhodovat oblíbená neviditelná ruka trhu
která rozhoduje dle potřeb součastné situace,
víceméně spontánně

Ale to já chápu. Stát nemá efektivní řešení. Dokonce stát nabízí jen hnusná řešení. Ale skutečné efektivní řešení - nalezené ve svobodném volnotržním prostředí - je v současné situaci a v nějakém blízkém reálném čase naprosto neprůchodné. Teď vůbec nemáme k dispozici žádné jiné způsoby řešení, než neefektivní etatistická hnusná řešení. Vaše argumentace a argumentace Urzy mě tak trochu připomíná následující příklad:

Nejefektivnější a nejetičtější způsob řešení mého přežití vůbec je takový, který najdu ve volném svobodném prostředí. Řešení nalézané prostřednictvím státu je strašně neefektivní a dokonce způsobuje agresi, kterou sám páchám na okolí (přímo i nepřímo, an jsem k tomu okolnostmi donucen). Je tudíž pro mě libertariána nepřijatelné přistoupit na tuto hnusnou etatistickou "hru". Tak tedy rezignuju na současné různé hnusné možnosti řešení vlastního přežití nabízené státem a věnuju se prosazování toho, abych mohl řešení nalézat ve svobodném volném prostředí. To budu dělat zhruba tak 3-4 dny a pak pojdu na dehydrataci organismu.

Rezignuju na současné (bohužel) jedině možné etatistické způsoby řešení zachování vlastní kultury, civilizace a komunity, na řešení problému s refjůdžíky, protože ta současná etatistická řešení jsou špatná (ano jsou dokonce svinská) a budu prosazovat řešení libertariánské... jak dlouho, než mě ty problémy převálcují? Opravdu je to to pravé ořechové?

A opakuju. Píšu to s vědomím, že ČR se ten problém zatím příliš netýká. Zatím...

Vostál Petr

...

Asi se tedy shodneme na tom, že stát páchá určité nevratné (nebo vratné za ohromných nákladů a to možná i v podobě lidských životů) škody.
....................................................................................................................................

Podle mne stát je jen větší živočich nežli nějaký jednotlivec,
a i když si toho jednotlivec není až tak u sebe vědom,
tak páchá sám na sobě nevratné škody

a to úplně stejným způsobem jako tomu činí stát

V duchovní oblasti existují různé způsoby što dělat,
dle pochopení jedince,
ale ten nejvyšší způsob a nejpřirozeněnší a nejefektivnější je prostě
NEUTRÁLNÍ POSTOJ
opustit chtění i nechtění

Samozřejmě existují i zcela opačné způsoby nežli je tento,
chtít svobodu za každou cenu,
bojovat proti zlu
apd.

Tak tedy,
vsjo vazmožno...

Vostál Petr

...

Tak tedy rezignuju na současné různé hnusné možnosti řešení vlastního přežití nabízené státem a věnuju se prosazování toho, abych mohl řešení nalézat ve svobodném volném prostředí. To budu dělat zhruba tak 3-4 dny a pak pojdu na dehydrataci organismu.
.................................................................................................................................

Ale to není rezignace,
i když to takto vypadá
a řekl bych, že ani u pana Urzy to není rezignace,

to je prostě názor či postoj nebo chcete-li záměr,
úplně stejnej, jako když vezmete kulomet a jdete bojovat proti zlu na němou barikádu...

Kdyby se třeba pořádaly volby zda máme být anarchistickým státem,
a síly byly fifty fifty
a záleželo by jen na mém jediném hlasu,
jenž by vše rozhodnul,
tak já bych zůstal neutrální a nevolil bych...

Pan Urza by možná volil, nebot on je poněkud benevolentnější nežli já,
ale já bych zústal neutrální

Tomáš Fiala

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:

Asi se tedy shodneme na tom, že stát páchá určité nevratné (nebo vratné za ohromných nákladů a to možná i v podobě lidských životů) škody.
....................................................................................................................................

Podle mne stát je jen větší živočich nežli nějaký jednotlivec,
a i když si toho jednotlivec není až tak u sebe vědom,
tak páchá sám na sobě nevratné škody

a to úplně stejným způsobem jako tomu činí stát

V duchovní oblasti existují různé způsoby što dělat,
dle pochopení jedince,
ale ten nejvyšší způsob a nejpřirozeněnší a nejefektivnější je prostě
NEUTRÁLNÍ POSTOJ
opustit chtění i nechtění

Samozřejmě existují i zcela opačné způsoby nežli je tento,
chtít svobodu za každou cenu,
bojovat proti zlu
apd.

Tak tedy,
vsjo vazmožno...

Ten neutrální postoj může v některých případech vést k sebezáhubě. Na takové duchovní úrovni bohužel zatím nejsem a zřejmě se na ni v dohledné době nedostanu. A možná, že ani nechci. Já žiju zatím rád, pokud žiju se svou kulturou a se svou komunitou, tak nevím, proč bych se k nebezpečí, které ji ohrožuje, měl chovat neutrálně. Vzhledem k tomu, že emoce jsou přirozenou součástí lidské existence (bez nich bychom se ani nerozmnožili a vyhynuli), nepovažuju neutrální postoj v tomto případě za nejefektivnější a nejpřirozenější, ale spíš za pozérství a projev nadřazenosti nad těmi, kteří chtějí své problémy řešit (třeba i blbě).

Tomáš Fiala

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:

Tak tedy rezignuju na současné různé hnusné možnosti řešení vlastního přežití nabízené státem a věnuju se prosazování toho, abych mohl řešení nalézat ve svobodném volném prostředí. To budu dělat zhruba tak 3-4 dny a pak pojdu na dehydrataci organismu.
.................................................................................................................................

Ale to není rezignace,
i když to takto vypadá
a řekl bych, že ani u pana Urzy to není rezignace,

to je prostě názor či postoj nebo chcete-li záměr,
úplně stejnej, jako když vezmete kulomet a jdete bojovat proti zlu na němou barikádu...

Kdyby se třeba pořádaly volby zda máme být anarchistickým státem,
a síly byly fifty fifty
a záleželo by jen na mém jediném hlasu,
jenž by vše rozhodnul,
tak já bych zůstal neutrální a nevolil bych...

Pan Urza by možná volil, nebot on je poněkud benevolentnější nežli já,
ale já bych zústal neutrální

Vy jste nepochopil, o jaké rezignaci jsem psal. Tak si to přečtěte ještě jednou.

Voleb za anarchistický stát bych se nezúčastnil kvůli nějaké mé ne/neutralitě, ale kvůli tomu, že něco takového (anarchistický stát a volby o něm) je kravina non plus ultra.

Vostál Petr

...

ale spíš za pozérství a projev nadřazenosti nad těmi, kteří chtějí své problémy řešit (třeba i blbě).
..................................................................................................................................

Ale ne,

vždyt to řešte, třeba i blbě, vždyt chybama se člověk učí...

Ale pak jednáte stejně jako etatisti, ti přece drží stejnou platformu, že je třeba něco řešit,
samozřejmě pohledy na to, jak to řešit se pak rozcházejí...

Stát to řeší do budoucnosti,
vy to řešíte dnes
a já to neřeším...

Prostě tři různé způsoby...


Já jen říkám svůj názor....pro obohacení názorové škály...

Vostál Petr

....

Voleb za anarchistický stát bych se nezúčastnil kvůli nějaké mé ne/neutralitě, ale kvůli tomu, že něco takového (anarchistický stát a volby o něm) je kravina non plus ultra.
..............................................................................................................................

Já to řešil nedávno,
tedy voleb ne za anarchistický stát,
ale duchovnákům prdlo v bedně a tak si uspořádali volby,
zda se budeme na diskuzi řídit nějakými pravidly či nikoliv

tedy zda demokracie nebo anarchie

a vyšlo to tak, že jedinej já jsem nevolil a bylo na mým hlasu, zda to či ono...

Teda měl jsem silný svědění volit demokracii a zákony už jen protu srandu zvolit to, co nechcete...

Vostál Petr

...

Tak si to přečtěte ještě jednou.
............................................

To je možný,
já to četl třikrát a odpověděl jsem na to tak jak jsem byl schopen to pochopit..

Tedy třikrát jsem to četl proto,
protože jsem to moc nechápal
a asi neochopil,
kdy mně to píšete

Vostál Petr

...

To budu dělat zhruba tak 3-4 dny a pak pojdu na dehydrataci organismu.
.........................................................................................................................

Tak na počtvrtý to už chápu,
mně furt bylo divný, co to chcete tou poslední větou říci...

Tak takto to nefunguje,
ten neutrální postoj je trénink či princip k tomu,
aby jste přešel na spontánní konání,
takže žízní neumřete

Víceméně vyházíte z mysli různé protikladné názory a pocity
které vás brzdí v souladu být sám se sebou
abych použil zdejší hantýrku, prostě být konzistentní

Vždyt to pan Urza psal, že mu nadává kde kdo,
že byl kritizován za podporu přistěhovalectví a stejně tak za odmítání přistěhovalectví, což je v podstatě výsledek neutrálního postoje
či chcete-li konzistence...

pedro

Dosledky regulacii

"Co je na tomto uvažování zhoubného? Místo toho, abychom volali po omezení moci státu, ji chceme posilovat, aby vláda napravila škody, jež svými regulacemi způsobila; toto je notoricky známá etatistická past, kterých můžeme vidět všude plno – například tvorba nezaměstnaných skrze zvyšování ceny práce"

Povedal by som, ze je to naopak. Prave sucasny model imigracie vyvolava potrebu dalsich regulacii suvisiacich zo zaclenenovanim imigrantov (podpory, politicka korektnost atd). Ak by sa teoreticky podarilo dokonale uzavriet hranice, tak nutnost tychto sekundarnych regulacii by odpadla. Zrusenie takejto regualcie by odburalo potrebu tych dalsich. Regulacia imigracie by ostala, stat by si pravomoci v tomto smere nechal, ale vykonaval by ich inak. Rozsah statu by bol v tejto jednej oblasti cca rovnaky (ak sa to vobec da porovnavat). V inych by oblastiach klesol (neboli by povedzme potrebne kurzy pre imigrantov, lebo by ziadni neboli)

Vostál Petr

...

Máte pravdu,

ale podle mne je to naprosto jedno,

když nevymyslej tyhle regulace tak vymyslej jiný regulace,
neustále je co na práci, nebot neustále probíhá vývoj regulací,
stát neustále vykazuje všelikou aktivitu aby byl potřebný pro lidi
Včera se vstoupilo do EU a zejtra z ní vystoupíme a pak vstoupíme výhodně do DVČ
Další Výhodná Píčovina...

Furt dokola, mysl má silnou potřebu regulací tak je prostě produkuje,
a kdyby nebylo co regulovat, tak lze regulavat i regulace, což se taky děje

Jan Altman

Re: Dosledky regulacii

Uživatel pedro napsal:

"Co je na tomto uvažování zhoubného? Místo toho, abychom volali po omezení moci státu, ji chceme posilovat, aby vláda napravila škody, jež svými regulacemi způsobila; toto je notoricky známá etatistická past, kterých můžeme vidět všude plno – například tvorba nezaměstnaných skrze zvyšování ceny práce"

Povedal by som, ze je to naopak. Prave sucasny model imigracie vyvolava potrebu dalsich regulacii suvisiacich zo zaclenenovanim imigrantov (podpory, politicka korektnost atd). Ak by sa teoreticky podarilo dokonale uzavriet hranice, tak nutnost tychto sekundarnych regulacii by odpadla. Zrusenie takejto regualcie by odburalo potrebu tych dalsich. Regulacia imigracie by ostala, stat by si pravomoci v tomto smere nechal, ale vykonaval by ich inak. Rozsah statu by bol v tejto jednej oblasti cca rovnaky (ak sa to vobec da porovnavat). V inych by oblastiach klesol (neboli by povedzme potrebne kurzy pre imigrantov, lebo by ziadni neboli)


Ano, toto je také potřeba vzít v úvahu - jaká alternativa povede k vyšší míře regulace, omezování svobod, přerozdělování.
Na jedné straně je zamezení imigrace - a zjevně zde jde jen o určitý typ imigrantů, protože Ukrajinci, Slováci, Vietnamci či Poláci sem proudí již dlouho a žádný problém ani odpor to nevyvolalo. Zamezení imigrace toho určitého typu lidí obnáší jistá opatření:
1) Odmítnutí kvót (to ovšem k žádnému navýšení moci státu nevede)
2) Omezení incentivů, sociálních lákadel pro imigranty (ČR jich však moc nemá), případně zabránění jejich nárůstu (odmítnutí jednotných evropských dávek pro imigranty) - to nás opět nic nestojí, ani peníze, ani svobody
3) Naverbování pohraničníků a zabezpečení hranice. To již minimálně stojí nějaké peníze, ale ty nejsou tak důležité, protože stát stejně bere tolik, kolik jen jde. A bude nás to stát nějaké svobody? Možná, ale ne nutně. Státy jako Austrálie hranice hlídají docela přísně a že by uvnitř bylo méně svobody, než zde? I Švýcarsko ještě nedávno hlídalo své hranice poměrně intenzivně a jejich svobodu jim spíš závidíme.

No a když spíše budeme tlačit na to, aby stát imigraci nebránil?
Mám obavy, že to povede k daleko většímu omezování svobody.
Podívejte do Francie, tam kvůli důsledkům předchozí imigrace mají již půl roku výjimečný stav a superpravomoci pro polici a tajné služby. V zemích, kde jsou silné muslimské komunity dříve či později dojde k problémům (a pro mne je jedno, zda za to mohou oni, či xenofobové z řad původního obyvatelstva). A stát začne navyšovat výdaje na policii a tajné služby, začne rychle zvyšovat jejich pravomoci a osekávat svobody lidí. Od nepřetržitého fízlování na ulicích i na netu, po omezování držení zbraní (vidíme, že kde tyto problémy nejsou, ani sami politici nejsou pro unijní omezování zbraní).

Tedy obecně jsem zastáncem přístupu "čím hůř, tím líp" (resp. dřív - to rupne), ale v případě tohoto typu imigrace mám vážné obavy, že po kolapsu státu bude daleko obtížné nějak plynule přejít na ancap, protože populace bude rozdělena na kulturně, hodnotově a nábožensky nekompatibilní skupiny. Lehce se pak stane, že po kolapsu státu bude sice původní obyvatelstvo smířené s tím, že konečně zkusí pravý kapitalismus, ale to nové bude raději chtít chalífát a bude ho prosazovat prostředky ISIS či Talibanu, OOP či Hizballáhu.
Tuto komplikaci si tedy rád ušetřím.

Nebo ještě jinak: přijde mi menší zlo hraničář se psem (či dronem) na Šumavě, než fízlování, buzerace a omezování svobod ve vnitrozemí v rámci boje s extremismem a terorismem.

Podle mne bychom si veškerá stanoviska a kroky měli řídit podle toho, jaký je náš cíl. Projektový přístup.
Podle mne tím cílem je odumření státu co nejdříve a co s nejmenší collateral damage společnosti a co nejhladší přechod na svobodnější uspořádání společnosti - a na to je podle mne homogenní soudržná tradiční (zápecnická/konzervativní) společnost vhodnější, než multikulti guláš (také proto ho euroelity tak prosazují).

Vostál Petr

...

Tedy obecně jsem zastáncem přístupu "čím hůř, tím líp" (resp. dřív - to rupne), ale v případě tohoto typu imigrace mám vážné obavy, že po kolapsu státu bude daleko obtížné nějak plynule přejít na ancap, protože populace bude rozdělena na kulturně, hodnotově a nábožensky nekompatibilní skupiny. Lehce se pak stane, že po kolapsu státu bude sice původní obyvatelstvo smířené s tím, že konečně zkusí pravý kapitalismus, ale to nové bude raději chtít chalífát a bude ho prosazovat prostředky ISIS či Talibanu, OOP či Hizballáhu.
Tuto komplikaci si tedy rád ušetřím.
............................................................................................................................

To si jen myslíte,
když vyhlásite anarchistický stát a zrušíte armádu,
mohou vám sem ti muslimové přijít a obsadit to tady stejně dobře, jako kdyby zde již byli, a vy se pak budete muset nějak bránit,
a to půjde bez armády docela blbě...

Zrušení armády je vždycky risk, leda že by jste měl doma tank....

Anarchie je především sázka na to, že se domluvíme,
když se nedomluvíme, pak zcela jasně vyhraje ten silnější
a to bude asi ten, kdo má armádu...

libertarian

Urza nemá pravdu

Urza nemá pravdu - absolutne.
Absurdnosť jeho argumetácie ukážem na príklade :

Ak je človek väzňom štátnej moci , tak ABSOLUTNE neplatí, že má za povinnosť odmietnuť stravu od štátneho dozorcu - pretože inak prijatím stravy, legitimizuje štátnu moc a legitimizuje štátne väznenie.

alebo inak :
Ak územie štátu prepadne divá zver, a občania štátu sa nemôžu brániť, pretože štát im odobral zbrane, tak ABSOLUTNE neplatí, že libertarianski občania štátu majú odmietnuť ochranu štátnou armádou pred divou zverou.

Urzo :
Štat je ZLO. Ale jeho existencia je realitou, ktorá narušila prirodzené fungovanie slobodnej spoločnosti. Ak je ohrozená samotná SPOLOČNOSŤ , je potrebná jej záchrana aj z rúk toho štátu.
Odmietnuť liek z rúk lekára - komunistu iba preto, lebo odmietam komunizmus - to je smiešne a úbohé. To nie je hrdinstvo.


Vostál Petr

Urza má pravdu

Ačkoliv libertariáni obvykle nevolají po rozšíření pravomocí státu, v případě zavírání hranic před uprchlíky kolem sebe vidím relativně hodně výjimek zdůvodňovaných přibližně takto: „Kdybychom měli více svobody (legální možnost efektivně bránit svůj majetek, soukromě diskriminovat na základě náboženství a podobně),

mohli bychom si dovolit vpouštět běžence na území ČR;


protože však tyto svobody nemáme a navíc zuří přerozdělování, měl by stát uzavřít a hlídat hranice, případně zakázat islám.“
.............................................................................................................................

Nechápete,

že tak jako by jste si mohli v anarchii dovolit pouštětt uprchlíky na naše úzení,
protože by jste se mohli bránit

tak úplně přesně takto to může udělat stát protože STÁT SE MŮŽE BRÁNIT

Stát je váš zástupce, proto postupuje zcela svobodně a když uzná za vhodné, tak se bude bránit a to úplně stejně jako by jste činili i vy v anarchii...
Ba dokonce stát když uzná za vhodné tak se z vejšky vyprdne na nějaký zásady nenásilí, a nakope komukoliv zadek proto aby se ubránil...


Vostál Petr

...

By mě zajímalo, jakým způsobem se budete v anarchistické společnosti bránit v případě agrese,

myslím, že budte postupovat naprosto stejně jako postupuje i stát,
což jaksi i předpokládá, že budete hlídat kdo že se vám potuluje po vašem území za účelem vás zabít či vás jen navštívit
což dělá i stát, pomocí policie, prostě si vás zkonroluje...

Ale v anarchii toto dělat nemusíte, tam se můžete rozhodnout pro cokoliv,
ale tipnul bych, že toto nejspíš uděláte...

Vostál Petr

...

alebo inak :
Ak územie štátu prepadne divá zver, a občania štátu sa nemôžu brániť, pretože štát im odobral zbrane, tak ABSOLUTNE neplatí, že libertarianski občania štátu majú odmietnuť ochranu štátnou armádou pred divou zverou.
...............................................................................................................................

Je ovšem třeba se tázat, jestli se něco takového již stalo nebo nestalo,
pokud tvrdíte že ano, tak pak je v pořádku požadovat ochrannu státu

ale stát je celek, takže stát s vámi nemusí souhlasit,
takže řekne, že doposud k žádnému podobnému aktu agrese nedošlo

že sem jen přišla horda uprchlíků

že došlo jen k místním agresivním útokům
které stát vyřešil

takže doposud se nejedná o akt agrese...

Vostál Petr

...

Dle mého názoru a mohu se mýlit,
se stát či EU zachovala anarchisticky a zrušila hranice a umožnila svobodný pohyb,
tedy je více anarchistická nežli anarchisté jenž chtějí zavřít hranice,
protože pro ně to znamená již akt agrese...

Ale nedejte se zmýlit, stát se může bránit,
a nedejte se zmýlit ani pravdoláskaři a sluníčkáři co tak srdčně zvou uprchlíky aby se o ně mohli starat samozřejmě ne ze svého, ale státního,
těm stačí stoupnout na plec
a hnedka máte z miluji nenávidím...

Takže stejně srdečně jako je sem zvali je srdečně poženou...

Vostál Petr

...

Hlavně si každej, co se bojí uprchlíků mohl povšimnout,

že uprchlíci sem byli pozváni a přiváženi,
copak jste to neviděli, jak řecké lodě určené k ochraně hranic přivážejí uprchlíky,
a to proto, protože němci chtěli aby k nim přišli nové pracovní síly
což způsobilo poněkud problémy jiným státům, nebot nepochopili, že mají uprchlíky směrovat do německa a začali stavět ploty apd.

Možná ten příliv byl o něco větší než němci čekali, takže se chytře začalo prosazovat přerozdělování do různých jiných zemí...

Jan Altman

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:

To si jen myslíte,
když vyhlásite anarchistický stát a zrušíte armádu,
mohou vám sem ti muslimové přijít a obsadit to tady stejně dobře, jako kdyby zde již byli, a vy se pak budete muset nějak bránit,
a to půjde bez armády docela blbě...

Zrušení armády je vždycky risk, leda že by jste měl doma tank....


Nesmysl - tu současnou invazi by bylo schopno zastavit pár farmářů s traktory a brokovnicemi, naštvaných, že jim někdo rozdupal úrodu.

Nehledě k tomu, že se k nám (díky nízkým dávkám) nikdo nežene a po úplném zrušení sociálního systému by to bylo ještě jasnější.

Na vesnici, kam jezdím na chatu, má zbraň (a velkého psa) prakticky každý.
Pokud by stát nezakazoval bránit vlastní majetek, nestane se tam jediný zločin typu krádež, loupež, vniknutí na cizí pozemek, atd... (protože nikdo nebude riskovat kulku).
I dnes, za omezení v obraně vnucených státem, to vede k tomu, že se tam ještě stále přes den nezamykají vrátka ani domy!
A ano, lidi tam jsou schopni se i domluvit.

Tomáš Fiala

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:


To si jen myslíte,
když vyhlásite anarchistický stát a zrušíte armádu,
mohou vám sem ti muslimové přijít a obsadit to tady stejně dobře, jako kdyby zde již byli, a vy se pak budete muset nějak bránit,
a to půjde bez armády docela blbě...

Anarchistická společnost bez armády je blbost. To jste ve vleku etatistické propagandy. Anarchistická společnost je vlastně jedna obrovská armáda. Tak jako v pravěku byla jeskyně/osada armádou všech lidí, kteří udrželi v ruce zbraň nebo ji alespoň uměli pomáhat nabíjet nebo podávat šípy do luku tátovi, čili v podstatě tak od 8-10 let věku (děti, které v poho uměli ovládat např. pravěký/starověký prak) + pomocníků "za zády" obránce - nabíječů/podavačů tak už od 5-6 let. Plus ozbrojené ochranné sbory, které si na komerčním základě založí, kdo je bude potřebovat (ochranky velkých firem, ochranky pojišťoven, soukromé ochranky bohatých...). Když nějací blázni připlavou přes moře na nafukovacích člunech a vůbec by se jim podařilo přejít přes Německo až na "hranu" Krušných hor, kde se do jisté míry hladoví a vysílení budou dožadovat něčeho po proti nim odpočatých a dobře živených domorodcích, nedostanou se ani do údolí. Už nahoře si s nimi domorodci poradí, protože budou bránit především své výrobní faktory = obživu (sjezdovky, hotely, restaurace, autokempy, ...) a majetky (usedlosti, chalupy, vesnice městečka, ...) a obávám se, že si poradí bez přemýšlení a dlouhého mudrování hned a to krajním způsobem. Nikdo v tom nikomu nebude bránit.

Ten palec nahoru je omyl ode mně. Klikl jsem na něj omylem místo na "Reagovat".

pedro

Re: Dosledky regulacii

Uživatel Jan Altman napsal:Ano, toto je také potřeba vzít v úvahu...
...


Napisali ste (myslim ze dobre vyargumentovany) pohlad anarchokapitalistu.

Doplnil by som pohlad minarchistu: na udrzanie min. statu je potrebne aby obcania vladu kontrolovali a zamedzovali jej rastu. Masova imigracia ale sposobuje prave prisun obyvatelstva z krajin, kde tradicia osobnej slobody je mensia a stat je silnejsi ako v Europe, tj. "v priemere" zrejme tito ludia (ked ziskaju aj politicke prava) podporia trend k velkemu statu. (Ine by bolo, keby do Europy neprichadzala velka masa, ale iba ti jednotlivci, ktorym na slobode zalezi viac ako ich spoluobcanom a prave to by bol aj dovod ich emigracie. Ti by prave v cielovych krajinach trend k slobode podporili)

Tomáš Fiala

Re: Dosledky regulacii

Uživatel pedro napsal:

Uživatel Jan Altman napsal:


...

Napisali ste (myslim ze dobre vyargumentovany) pohlad anarchokapitalistu.

Doplnil by som pohlad minarchistu: na udrzanie min. statu je potrebne aby obcania vladu kontrolovali a zamedzovali jej rastu. Masova imigracia ale sposobuje prave prisun obyvatelstva z krajin, kde tradicia osobnej slobody je mensia a stat je silnejsi ako v Europe, tj. "v priemere" zrejme tito ludia (ked ziskaju aj politicke prava) podporia trend k velkemu statu. (Ine by bolo, keby do Europy neprichadzala velka masa, ale iba ti jednotlivci, ktorym na slobode zalezi viac ako ich spoluobcanom a prave to by bol aj dovod ich emigracie. Ti by prave v cielovych krajinach trend k slobode podporili)

Blablabla. Kdyby ten Váš/váš slavnej jakkoli -istickej stát nebránil lidem v obraně a ochraně sebe sama, svého majetku, svých rodin a svých komunit (lépe řečeno byla by tady svobodná společnost), byla by mi nějaká migrace úplně u šaška. Pokud by sem přišel kdokoli, tak by se buď uživil nebo neuživil. Tečka punktum se všemi následky z toho ne/uživení se plynoucími. Strčte si vaše státy, které může kdykoli kdokoli ovládnout, za klóbrc. Svobodnou společnost lze taky ovládnout, ale vzhledem k neexistenci "velínu" to jde o dost blběji.

Jan Altman

Re: Dosledky regulacii

Uživatel pedro napsal:

Doplnil by som pohlad minarchistu: na udrzanie min. statu je potrebne aby obcania vladu kontrolovali a zamedzovali jej rastu.

To je ale prostě mimo realitu.
Komunismus: Vyžaduje nového, uvědomělého člověka, který neupřednostňuje své zájmy a je ochoten pracovat pro společnost
Demokracie: Vyžaduje nového, uvědomělého člověka, který analyzuje volební programy a možné dopady jejich realizace. Pečlivě sleduje, jak kteří politici v minulosti plnili své sliby. A podle toho se zodpovědě rozhodne u voleb. A to včetně těch evropských.
Minarchie: V podstatě to samé (je to také demokracie, nebo se ten "minimalistický" vládce vybírá třeba losem?) - navíc musí neustále hlídat politiky, aby se nechovali dle své přirozenosti a neposilovali svou moc.
AnCap: Stačí mu lidi, jací jsou. Sledující své zájmy, uspokojující své potřeby s vynaložením co nejmenších nákladů. Lidi, kteří nemusí sledovat, co se odehrává v Praze, Bruselu, v sídle OSN, WTO, WB, ... ale stačí jim, že sledují standardní tržní signály (ceny, atd...) ve svém okolí, standardně tržně se účastní dělby práce, dobrovolných smluvních vztahů. A přes to z toho vzejde funkční společenské uspořádání, stejně jako z toho zdánlivě chaotického tržního reje vzejde Superb, iPhone či služba typu Uber - aniž musí mít těžař železné rudy, český programátor, německý inženýr a americký designer nějakého společného leadera, který by je všechny dokopal k tomu ty produkty vyrobit.

pedro

Re: Dosledky regulacii

Uživatel Jan Altman napsal:


AnCap: Stačí mu lidi, jací jsou. Sledující své zájmy...


Skor sa mi zda ze mimo realitu je to co pisete vy. Ak vam stacia ludia taki aki su tak preco ste ten ancap uz davno nerealizovali ? A preco si potom myslite, ze s europanmi mate na ankap vacsiu sancu ako s moslimami ? Zeby ti moslimovia neboli ludia "aki su" ?

Tomáš Fiala

Re: Dosledky regulacii

Uživatel pedro napsal:

Uživatel Jan Altman napsal:

...

Skor sa mi zda ze mimo realitu je to co pisete vy. Ak vam stacia ludia taki aki su tak preco ste ten ancap uz davno nerealizovali ? A preco si potom myslite, ze s europanmi mate na ankap vacsiu sancu ako s moslimami ? Zeby ti moslimovia neboli ludia "aki su" ?

Protože nám v tom násilím brání to vaše zkur... panstvo, které si se svými násilnickými státy uzurpovalo moc ovládat každou píď téhle planety. Panstvo jsou svině, kteří drží ostatní pod krkem a jejich vlezdoprdelci ještě mají tu hnusnou drzost se těm škrceným lidem posmívat za to, že se pod kravatou panstva dusí a smějí se jim, že si nevytvoří ten svůj vysněný ancap. Kde proboha? I ta Sahara je pod nadvládou nějakých státních debilů. Na téhle planetě neexistuje terra nulita, kterou by bylo možno využít. Všude na každém použitelném (opakuju použitelném) čtverečním centimetru je nějaký stát. Jsou to vaše násilnické státy, nikoli naše lenost, že si nejsme schopni a není kde vytvořit svobodné společenství podle svobodných představ každého z nás.

To nejsou žádní ancapáci, kteří do Evropy zvou/tahají lidi s nekompatibilními kulturně civilizačními návyky. To nejsou ancapáci, kteří jim v Evropě horem dolem cpou ubytovací kapacity, žrádlo, prachy... Refjůdžíky už vůbec neargumentuje. To je vaše etatistické svinstvo.

Vládcové států neuměli nikdy nic jiného, než na světě dělat nehorázný bordel a ocucávači jejich análů z toho ještě mají bžundu. Chucpe!!!

Vostál Petr

...

Anarchistická společnost bez armády je blbost. To jste ve vleku etatistické propagandy. Anarchistická společnost je vlastně jedna obrovská armáda. Tak jako v pravěku byla jeskyně/osada armádou všech lidí, kteří udrželi v ruce zbraň nebo ji alespoň uměli pomáhat nabíjet nebo podávat šípy do luku tátovi, čili v podstatě tak od 8-10 let věku (děti, které v poho uměli ovládat např. pravěký/starověký prak) + pomocníků "za zády" obránce - nabíječů/podavačů tak už od 5-6 let. Plus ozbrojené ochranné sbory, které si na komerčním základě založí, kdo je bude potřebovat (ochranky velkých firem, ochranky pojišťoven, soukromé ochranky bohatých...). Když nějací blázni připlavou přes moře na nafukovacích člunech a vůbec by se jim podařilo přejít přes Německo až na "hranu" Krušných hor,
..............................................................................................................................

No já nevím,

ale už nějak nežijeme za krále Klacka,

a nějako pochybuji, že budete mít doma tank, raketomet, bojové letadlo atd.
Jinak taková muslimská armáda to nejspíše bude mít,
navíc nepopluje na nějakých gumovývh člunech, ale přihasí si to pěkně po pevnině a to od východu, nikoliv západu ...

Viděl jste válku v Zálivu,
jak to tam ti amíci pěkně kosili z letadel a iráčani neměli šanci,
tak taknějak to bude jako klacek proti letadlu...

Vostál Petr

...

Nesmysl - tu současnou invazi by bylo schopno zastavit pár farmářů s traktory a brokovnicemi, naštvaných, že jim někdo rozdupal úrodu.

Nehledě k tomu, že se k nám (díky nízkým dávkám) nikdo nežene a po úplném zrušení sociálního systému by to bylo ještě jasnější.
...................................................................................................................................

Tuhle invazi možná jo,
von sem taky nikdo nepřiplouvá se samopalem na zádech,
ale mohou být i jiné invaze,
to už prostě tak ve světě chodí.....

Islám je třeba šířit, stejně jako křestanství...Vostál Petr

...

Protože nám v tom násilím brání to vaše zkur... panstvo, které si se svými násilnickými státy uzurpovalo moc ovládat každou píď téhle planety. Panstvo jsou svině, kteří drží ostatní pod krkem a jejich vlezdoprdelci ještě mají tu hnusnou drzost se těm škrceným lidem posmívat za to, že se pod kravatou panstva dusí a smějí se jim, že si nevytvoří ten svůj vysněný ancap. Kde proboha? I ta Sahara je pod nadvládou nějakých státních debilů. Na téhle planetě neexistuje terra nulita, kterou by bylo možno využít. Všude na každém použitelném (opakuju použitelném) čtverečním centimetru je nějaký stát.
................................................................................................................................

No jo, nic ve zlém pánové,

ale jak vás tdy tak poslouchám s tím vaším právem na soukromý majetek a kulovnice,
tak mám takovej pocit, že by ta anarchie nebyla vo moc lepší,
že by to snad ani nebylo z louže pod vokap,
ale z louže na hnojiště...

Každej by si zabral co by chtěl, takže by už pak nikde nebyl ani centimetr půdy svobodnej a každej by pak střílel z kulovnice po druhém, že mu šlape po jeho majetku...

Von ten stát není až zas tak vodlišnej vod lidí, vždyt jej přece tvořej lidi, takže je pak takovej lidskej,
tedy vlastně nelidskej...

Tomáš Fiala

Prokrindapána, Petře Vostále

Co s těma s prominutím volovinama, které jste tu popsal? Opravdu je pro Vás tak náročné si uvědomit podstatu lidského jednání? Tohle tady bylo 1000x rozebíráno a jen v sekci Základy je mraky příkladů, které jsou v přímém rozporu s touhle etatistickou propagandou. Tyhle blbosti jdou vyvrátit na mnoho způsobů a domnívám se, že zrovna Vám je tu nemusím tapetovat, ale že si dokážete něco najít (nejen na misesu) i sám. Že nejste nevzdělaný/nevzdělatelný blbec jste nás už v diskusích přesvědčil, tak neupadejte někam, kam nepatříte.

Dávat za příklad lidského jednání ve svobodném světě to, jak nějací vládcové pra...ej svým mocenským násilím svět, to chce opravdu hodně velkou odvahu.

Z psaného textu nelze poznat rozpoložení pisatele. Takže. Ne nevztekám se. Jen jsem na Vaše příspěvky koukal nejdřív vyděšeně, asi tak nějak jako Urza vedle na fotce a v zápětí se zase smál, protože jsem zapochyboval, jestli někdo nezneužil Vaše jméno. Při úrovni Vašich jiných příspěvků, mi tohle nešlo s Vámi dohromady.

Člověk při uvažování (okamžitém i výhledově) o tom, jak bude jednat, porovnává očekávané náklady a užitky. A snaží se dopouštět takových jednání, které náklady pokud možno co nejvíc snižují a užitky pokud možno co nejvíc zvyšují. Jak krindapána je tohle v souladu s nějakým používáním raketometů, kulovnic, děl, tanků a vůbec podobného náčiní při řešení vcelku běžných mezilidských vztahů, které jste popsal...? Např. před plotem je to můj dvorek s mejma slepicema a za plotem tvůj s tvejma králíkama.

Vostál Petr

...

Jak krindapána je tohle v souladu s nějakým používáním raketometů, kulovnic, děl, tanků a vůbec podobného náčiní při řešení vcelku běžných mezilidských vztahů, které jste popsal...?
..............................................................................................................................

Jak popsal ?
já nepopisuji že vám někdo ukradne slepici či přijede s holejma rukama na nafukovacím člunu,
ale že si někdo vyrazí na tanku vám zabrat váš majetek...


Já přece popisuji teoretickou možnost, že k vám nemusí přivandrovat jen nějaká banda přistěhovalců, ale klidně k vám může přivandrovat armáda, třeba muslimská,
a že vy se pak budete bránit a to stejně, jako by činil i stát

Jen ty vaše možnosti budou poněkud omezené, pokud jste ovšem nevzal v potaz že je třeba se bránit případné agresi, jenž by mohla nastat

Ostatně, když si pořídíte nějakou zbran, aby jste se mohl bránit,
tak vás to bude stát vždycky nějaký peníze,
i když tank stojí dozajista více nežli luk a šípy...

Není tehle článek o tom,
že vám někdo vstoupí na území a vy se potřebujete bránit ?

Takže ted vás brání stát, což se některým anarchistům nelíbí,
pak se ale budou muset bránit sami v anarchii...

Vostál Petr

...

Dávat za příklad lidského jednání ve svobodném světě to, jak nějací vládcové pra...ej svým mocenským násilím svět, to chce opravdu hodně velkou odvahu
..................................................................................................................................

Co je na tom zvláštního,

vždyt státy vůči sobě vystupují jako svobodné osoby a proto také tak jednají,
na rozdíl od jednotlivců čili vobčanů...

Vy máte kulovnici, stát má armádu,
vy si k sobě zvete dělníky na práci a stejně tak činí i stát,
vy se staráte vo maželku a děti a pěkně na tom proděláváte
a stát se stará o kdekoho a taky prodělává...

Já stát nenahlížím jako nějakého zavilého nepřítele,
ale něco jako takovou velkou rodinu

tam taky maj svýho vedoucího, taky svý úkoly a povinnosti apd.


Tím ale neříkám, že jsem z toho nadšenej,
ale lidem to vyhovuje,
jak si lze povšimnout...

Tomáš Fiala

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:

Jak krindapána je tohle v souladu s nějakým používáním raketometů, kulovnic, děl, tanků a vůbec podobného náčiní při řešení vcelku běžných mezilidských vztahů, které jste popsal...?
..............................................................................................................................

Jak popsal ?
já nepopisuji že vám někdo ukradne slepici či přijede s holejma rukama na nafukovacím člunu,
ale že si někdo vyrazí na tanku vám zabrat váš majetek...


Já přece popisuji teoretickou možnost, že k vám nemusí přivandrovat jen nějaká banda přistěhovalců, ale klidně k vám může přivandrovat armáda, třeba muslimská,
a že vy se pak budete bránit a to stejně, jako by činil i stát

Jen ty vaše možnosti budou poněkud omezené, pokud jste ovšem nevzal v potaz že je třeba se bránit případné agresi, jenž by mohla nastat

Ostatně, když si pořídíte nějakou zbran, aby jste se mohl bránit,
tak vás to bude stát vždycky nějaký peníze,
i když tank stojí dozajista více nežli luk a šípy...

Není tehle článek o tom,
že vám někdo vstoupí na území a vy se potřebujete bránit ?

Takže ted vás brání stát, což se některým anarchistům nelíbí,
pak se ale budou muset bránit sami v anarchii...


Pane Vostále, Vy jste schopen používat mozek. Tak nevymejšlejte podobné krávoviny a použijte nějakou metodu, např. praxeologii a logickou dedukci. Takovéhle prasečiny snad ani nemá cenu komentovat, natož se snažit těm nesmyslným hovadinám čelit. Způsoby ochrany a obrany majetku jsou v liberatriánství přetřásány kolemdokolečka furt. Tak si o tom něco do prkýnka najděte. Vždyť přece nejste neschopnej blbec a zrovna ochrana/obrana majetku není nic složitého. Na Stokách je rozcestník, kterým se dostanete např. na ankap.urza.cz. Nebo tady je sekce Základy.

Tomáš Fiala

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:

Dávat za příklad lidského jednání ve svobodném světě to, jak nějací vládcové pra...ej svým mocenským násilím svět, to chce opravdu hodně velkou odvahu
..................................................................................................................................

Co je na tom zvláštního,

vždyt státy vůči sobě vystupují jako svobodné osoby a proto také tak jednají,
na rozdíl od jednotlivců čili vobčanů...

Vy máte kulovnici, stát má armádu,
vy si k sobě zvete dělníky na práci a stejně tak činí i stát,
vy se staráte vo maželku a děti a pěkně na tom proděláváte
a stát se stará o kdekoho a taky prodělává...

Já stát nenahlížím jako nějakého zavilého nepřítele,
ale něco jako takovou velkou rodinu

tam taky maj svýho vedoucího, taky svý úkoly a povinnosti apd.


Tím ale neříkám, že jsem z toho nadšenej,
ale lidem to vyhovuje,
jak si lze povšimnout...

Vy moc dobře víte pane Vostále, že tenhle Váš argument je faul. Státy = vládcové totiž na rozdíl od svobodných osob nenesou se svým jednáním náklady, ale tyto přenášejí na své poddané. Mě by bavilo vysvětlovat to někomu, kdo sem přišel poprvý. Ne Vám, který tady nejste vyjukanej nováček.

Vostál Petr

...

Státy = vládcové totiž na rozdíl od svobodných osob nenesou se svým jednáním náklady, ale tyto přenášejí na své poddané.
.................................................................................................................................

No ale i oni platěj daně,
takže i oni se dělí o svůj zisk..
Že si to pak případně vykompenzují třeba dotacemi,
to už je zase jiná...


Samozřejmě že disponují nikoliv se svými penězi, ale státními,
ale lidé to přece takto chtějí ,
jinak by si je nevolili a tím jim neumožnovali vybírat peníze a disponovat jimi

Sem tamo to někdo nechce,
ale sám asi víte lépe nežli já,
že anarchistů není zrovna hafo...

Bohužel, většina má větší sílu
a silnější pes jebe...

Vostál Petr

...

Ale uvědomte si,
že i v anarchistické společnosti,
pokud se některý jedinec bude poněkud vymykat většinové společnosti,
tak mu jeho jednání dáte taky sežrat
a vytlačíte jej svou ignorací ze svého společenství,
když vás někdo napadne, budete se bránit atd.

Stát dělá to samé,
jen poněkud brutálněji,
nechcete uznávat společenské normy a platit daně,
tak vás taky vytlačí a izoluje
tedy zabásne...

Společenskou normou je prostě platit daně,
pokud tak nechcete,
musíte prostě odejít na kraj společnosti a tam nějako přežívat jako bezdomovec
či vymyslet nějaké podnikání, kde by na vás stát nemohl...

Mně osobně se tedy názory pana Hoppeho moc nelíbějí,
hlavně nechápu proč se tím zabývat,
to je parketa etatistů jak izolovat a zneškodnit nežádané...Tomáš Fiala

Mě to nebaví pane Vostále

Já jsem přesvědčen s pravděpodobností hraničící s jistotou, že si sám sobě jste schopen odpovědět, jen tady pro srandu trollíte.

Vostál Petr

...

Má odpověd pro vás asi bude dost neuspokojivá,
ale vcelku to sedí s tím co píše pan Urzaale jistě to vědět nemůžeme, neboť trh by třeba přišel s jiným řešením.


Proto vám to přijde jako trolení,
zatímco vy chcete mít jistotu jako pan Hoppe,
kterej už plánuje dle anarchistickýho mustru jak s kdekým vyběhnout

Vostál Petr

...

jen tady pro srandu trollíte.
.............................................

Proto se taky těším na anarchii,

budu chodit zásadně neoblečený, nebot jsem asketický jogín,

budu mluvit jen vulgárně, nebot ovládám vůlgátu

pořídím si harém s nezletilými dívkami, nebot mládí patří budoucnost

a na zahrádku si vedle sádrovýho trpaslíka pořídím tank, to abych se mohl bránit

a o sobotách a nedělích budu pořádat setkání komunistické mládeže...

Tomáš Fiala

Re: ...

Uživatel Vostál Petr napsal:

Má odpověd pro vás asi bude dost neuspokojivá,
ale vcelku to sedí s tím co píše pan Urzaale jistě to vědět nemůžeme, neboť trh by třeba přišel s jiným řešením.


Proto vám to přijde jako trolení,
zatímco vy chcete mít jistotu jako pan Hoppe,
kterej už plánuje dle anarchistickýho mustru jak s kdekým vyběhnout


No tak s tím, že Vy mě určujete, co vlastně chci, běžte skutečně do prdele.

Vostál Petr

...

No tak já tedy půjdu,

já jsem všude doma...

Wanton

Trochu přisypu toho práva a objektivní morálky.

http://www.bawerk.eu/clanky/texty-jinych-autoru/otevrene-hranice--libertarian-odpovi-vzdy-ano---dokud-ho-nenapadne-zeptat-se-rovnez-vzdy-.html

Více viz zde:

http://www.bawerk.eu/clanky/imigrace---islam/
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed