Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Jak kapitalismus přinesl každému čerstvou rybu

přidat komentář zpět na článek

Vostál Petr

xxx

Jaké je v tom tajemství? Zamířit do mrazicího oddílu. Vím, zní to hrozně. Nechtěli byste raději čerstvé? Už ne.

........................................................................................................................

Malá ryba taky ryba...


Ale rozhodně bych dal přednost rybě čerstvé než nějaké rybě mražené..
Je mezi nimi přece jen určitý rozdíl v chuti...
A když jsem viděl v TV, jakým způsobem jsou ryby pěstovány,
a krmeny nějakými anaboliky a antibiotiky (to aby přežily ty anabolika)
tak jsou asi tak zdravý, jako ty kuřata z polska
co za měsíc po narození mají již velikost slepice...


Vostál Petr

vvv

A samozřejmě, nejde o nějaký úspěch kapitalismu,
ale o úspěch rozvoje lidského myšlení,
počínající někde u pazourku co se nasadil na oštěp
či objev ohně, jenž nám přinesl Prometheus.
a další tisíce objevů,
jenž nám přinesly technologický rozvoj...

Je to práce předchozích generací,
duševní dědictví, jenž i naše generace dále rozvíjí...

Bez objevu ohně by kapitalisté dodnes seděli v jeskyni a přežvykovali syrové maso

Jan Macharáček

Re: vvv

Uživatel Vostál Petr napsal:

A samozřejmě, nejde o nějaký úspěch kapitalismu,
ale o úspěch rozvoje lidského myšlení,
počínající někde u pazourku co se nasadil na oštěp
či objev ohně, jenž nám přinesl Prometheus.
a další tisíce objevů,
jenž nám přinesly technologický rozvoj...

Je to práce předchozích generací,
duševní dědictví, jenž i naše generace dále rozvíjí...

Bez objevu ohně by kapitalisté dodnes seděli v jeskyni a přežvykovali syrové maso


Nebýt kapitalismu, tedy respektu k soukromému vlastnictví, tak se nám ten technologický rozvoj pěkně vleče. Ono se moc nechce vynalézat, když nemáte jistotu, že z toho něco budete mít. Mimochodem, nezdá se vám zvláštní boom nových technologií během 19. století ?

Vostál Petr

xxx

Ani moc ne,

nebejt osvíceneckých filozofů,

žádnej boom by se nekonal a žili bychom nadále pod osvícenou vládou církve,

což bylo to prvotní co bylo třeba udělat...

Nejsou to kapitalisti co posouvají lidstvo vpřed,

ale lidé ducha, filozofové a vědci


Kapitalistí jen dodají finance, bez nich by to nešlo,

dělnici makaj, bez nich by to nešlo,

ale bez vědců by to nešlo vůbec

a už vůbec by to nešlo před všemi postupnými vynálezy lidstva počínajíc tím ohněm


No počátku tedy byla doba osvícenectví, která zpochybnila autoritu církve

Vostál Petr

vvv

Tato úvaha se ovšem kapitalistům nebude moc zamlouvat,

stejně ani tak tý Marxově dělnický třídě,

nebot z této úvahy lze snadno odvodit,

komu patří zisk,

že to není jen kapitalista

a ani jen dělník

a ani jen jeden konkrétní vědec...

Ti všichni se sice podílejí na výrobě a mají na ní svůj podíl.

ale bez znalostí předchozích generací by se nic z toho nekonalo...


Vostál Petr

Pásová výroba

Krůčky k moderní pásové výrobě
Ne všechno, co se učí ve škole nebo je považováno za obecně známé, odpovídá pravdě. Mezi nejznámější mýty patří tvrzení, že pásovou výrobu, která proklestila cestu moderní průmyslové produkci, vynalezl vyučený zámečník, opravář parních strojů, inženýr, vynálezce (přes 160 patentů na dodnes používaná zařízení), velkopodnikatel a průkopník automobilového průmyslu, Američan Henry Ford (1863–1947), a jeho inženýři. Podstata a technické řešení montážní linky však nebyly vynalezeny jediným člověkem, a linka tak nemá žádného duchovního otce. O její vznik v průběhu staletí se zasloužil lidský důvtip a přirozená činorodost. Zkrátka, legendární průmyslník nemohl sériovou výrobu, potažmo montážní linku vymyslet, ani kdyby byl sebevíce geniální. Předběhli ho. Nejdříve byla využívána při výrobě potravin. V Anglii ji od roku 1830 používali při výrobě lodních sucharů a zhruba o patnáct let později byla zavedena v prvních průmyslových jatkách v Cincinnati, kde byla usmrcená hospodářská zvířata za pomoci jednoduché bourací linky postupně porcována......

........Ve druhé polovině 19. století se myšlenkami na odstranění výlučně ruční práce v celém výrobním procesu a hledáním jejího co nejekonomičtějšího využití zabýval mimo jiné lidi také americký strojní inženýr Frederick W. Taylor (1856–1915), který ve své době patřil mezi největší světové osobnosti v oblasti managementu a technokracie. Velký důraz kladl na normování a ergonomii pracovních pohybů; snažil se eliminovat všechny zbytečné pohyby a nalézt ty nezbytné. Celý výrobní proces rozdělil na jednotlivé kroky a upravil je tak, aby byly co nejefektivnější. Sledování času a analýza pohybu dělníků mu poskytly informace o tom, jak výrobek smontovat co nejrychleji a co nejlépe. Tvrdil, že dělník musí zcela jasně a přesně znát, co a jak dělat, a mít při tom normalizované pomůcky a materiály. Jen tak lze trvale zachovat vysoký výkon. Iniciativa dělníků na změnách je podle Taylora nežádoucí. Věřil, že racionalizace pracovního procesu následně umožní také to, aby byla mzda vyplácena spravedlivěji, aby ten, kdo více pracuje, si i více vydělal......

atd.

http://automa.cz/index.php?id_document=52613

Vostál Petr

Myšlenky jsou zadarmo

http://www.mises.cz/clanky/myslenky-jsou-zadarmo-103.aspx

Dokonce i během doby kamenné existovaly obchodní stezky mezi Severní Afrikou a Čínou, ale lidé na jednom konci stezky neměli ponětí o těch na druhém konci. Takovéto stezky nebyly vytvořeny nějakou hierarchickou úmyslnou organizací, ale místo toho vyrostly z interakcí obchodníků po cestě. Mnoho vynálezů, které jsou původem z Číny, jako například kompas nebo střelný prach, se objevilo v Evropě před cestou Marca Pola do Asie. Samozřejmě žádný nárok na duševní vlastnictví v této společnosti nemohl být udržen, takové to pokusy by popravdě nebyly ničím jiným než nesmyslem. V naší společnosti je kontrola široce rozptýleného majetku mnohem snazší, ale to neznamená, že má duševní vlastnictví nějaký větší smysl.

Majitel duševního vlastnictví, zvláště pokud je toto dílo populární, nemůže očekávat, že si nad svým dílem udrží kontrolu. Dílo, které se rozšířilo po celém světě a které si užívají tisíce či milióny lidí, je prostě příliš velké. Představte si že někdo půjčí po celém světě tisíce malých cetek lidem, které nikdy nepotkal, nic o nich neví a nedokáže je sledovat. Může si, při jakkoliv veliké představivosti, myslet, že se mu vrátí?

Být majitelem duševního vlastnictví je podobné jako postavit pevnost s prakticky neomezenými hranicemi, které se nedají bránit, hlídat a dokonce ani popsat. Kdokoliv se může dostat dovnitř nebo ven bez toho, že by byl spatřen. Mohou obyvateké takové pevnosti očekávat, že nebudou vypleněni, okradeni a obsazeni?

Fyzické vlastnictví může být ohraničeno, bráněno a násilně navráceno, pokud bylo ukradeno. Na druhou stranu jediným způsobem jak kontrolovat myšlenku, je ji vůbec nevymyslet v první řadě. Jakmile je myšlenka praktikována, může se ji člověk snažit utajit, ale jakmile je prozrazena, už nemůže být navrácena. Kus fyzického majetku je v daném časem pouze na jednom místě a člověk se ho může snažit dohonit, pokud byl ukraden. Ale myšlenka se může šířit nekonečně mnoha směry naráz. Myšlenka může být všude po celé planetě během několika minut.

............................................................................................................................

Otázkou pak zůstává,

kdo je majitelem myšlenek ???

Budto nikdo a pak jsou zadarmo

Nebo patří celému lidstvu a pak zisk z nich plynoucí patří také celému lidstvu


A podobné je to půdou - zemí

Budto nepatří nikomu a je zadarmo

nebo patří všem lidem


jak to je, to nevím....


Tookoly

V článku je několik dezinformací - hloupostí. Určitě nám kapitalismus nepřinesl

čerstvou rybu. Ani socialismus nepřinesl technický pokrok. To je prostě vývoj doby.
Jinak, aktuálně s více než 50 % pravděpodobností ryba nebyla ulovena na moři. To píše již i meinstreeming. http://www.bydleti.cz/zahrada/209-zemedelska-revoluce

Chcete - li opravdu čerstvou rybu, vypěstujte si ji na zahradě : https://www.youtube.com/watch?v=qm9lzUDTArw

Tookoly

jak může být čerstvá ryba mražená ?

To je asi jako dřevodomy ze skelné vaty ?

FK

Tápání v pojmech.

Kapitalismus chápu jako lidskou činnost, kdy nespotřebuji vše co získám svou prací, ale část odložím a když se mi podaří naakumulovat dostatečný kapitál, použiji tento zdroj k realizaci nějaké myšlenky v níž tuším, nebo bezpečně vidím ziskovou příležitost. Aby kapitalismus mohl rozvinout svůj potenciál je zapotřebí dvou věcí - možnost vlastnit soukromý majetek bez omezení a svoboda v dostatečné míře pro všechny lidi.
Viz. Rakouská škola ekonomie - Teorie podnikatelského objevování.

Tookoly

Každému určitě ne. když vy sníte 2 ryby a já žádnou, průměrně

máme každý rybu. To je ten kapitalismus.

Vostál Petr

Re: Tápání v pojmech.

Uživatel FK napsal:

Kapitalismus chápu jako lidskou činnost, kdy nespotřebuji vše co získám svou prací, ale část odložím a když se mi podaří naakumulovat dostatečný kapitál, použiji tento zdroj k realizaci nějaké myšlenky v níž tuším, nebo bezpečně vidím ziskovou příležitost. Aby kapitalismus mohl rozvinout svůj potenciál je zapotřebí dvou věcí - možnost vlastnit soukromý majetek bez omezení a svoboda v dostatečné míře pro všechny lidi.
Viz. Rakouská škola ekonomie - Teorie podnikatelského objevování.
Na tom kapitalismus nestojí...

Stojí prostě na technologiích které se vyvíjeli od Prométea kterej ukradl ohen bohům až po dnešek...

Díky tomu přichází kapitalostovi zisk...

A není to tak, jak tvrdí pan Mises, že tyto technologie nikomu nepatří,

a proto si je může kdokoliv kdykoliv zadarmo vzít,

ale tyto technologie patří celému lidstvu,

takže zas až tak zadarmo nejsou,

ani kapitalista přece neprodává zadarmo...


To je jen omyl kapitalistů, že technologie jsou zadarmo,

a proto zisk patří jim


Technologie jsou majetkem všech lidí, nebot se na nich podílelo množství předchozích generací...

Vostál Petr

saul

Pan Mises je podobně jako Marx
primitivní senzualista,
který viděl jen ruku dělníka,
zatímco on vidí jen soukromý kapitál...

To co je pak neviditelné (myšlenky) pak již nikomu nepatří,
a je ochoten i tvrdit, že myšlenky s materií nemají nic společného
a vůbec se nepodílejí na zisku...

Nemohu si nějak pomoci v hodnocení židovských filozofů,
od dob babylonského zajetí vymýšlejí pouze samé hlouposti,
zřejmě se v nich něco zlomilo,
když bůh na ně zanevřel...

Jsou na tom podobně jako Saul, když od něj bůh odstoupil,
začal Saul blbnout na kvadrát...
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed