Mises.cz

Mises.cz
předchozí kapitola
zpět na knihu
 

Literatura

Literatura:

• Abram, T. Smutné dejiny sociálního systému v USA. In: Gonda, P. a Chalupníček, P. In Defense of the Free Market. Bratislava: Konzervatívný inštitút M. R. Štefánika – Liberální institut 2007, ISBN 978-80-863-8949-3.
• Amy, H. The Street Children of Dickens’s London. Stroud: Amberley Publishing 2012, ISBN 978-1-84868-846-9.
• Aspin, Ch. The Cotton Industry. Oxford: Shire Publications 2010, ISBN 978-0-85263-545-2.
• Baďura, J. Lipenský okres. Brno: Musejní spolek 1919.
• Baletka, L. aj. Vsetín: město a čas. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna 2008, ISBN 978-80-904139-1-7.
• Ball, M. a Sunderland, D. An Economic History of London 1800-1914.  Abingdon on Thames: Routledge 2001, ISBN 0-415-40640-4.
• Bartková, H. Prostějov. Praha-Litomyšl: Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-854-6.
• Bartoš, J. a Trapl, M. Dějiny Moravy díl 4 – Svobodný stát a okupace. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2004, ISBN 80-7275-044-5.
• Bartoš, J. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek 4. Ostrava: Profil 1974.
• Bartoš, J. aj. Prostějov: dějiny města. 2. Prostějov: Město Prostějov 1999, ISBN 80-238-4511-X.
• Baštecká, L. Náchod. Praha-Litomyšl: Paseka 2009, ISBN 978-80-7432-015-6.
• Beaulier, S. A. a Hall, J. C. Collective Consumption Externalities and Charitable Giving. In: New Perspectives on Political Economy, Volume 4, Number 1. Praha: Liberální institut 2008, ISSN 1801-0938.
• Beito, D. Mutual Aid for Social Welfare: The Case of American Fraternal Societies. In Palmer, T. G. After the Welfare State. Arlington: Students for Liberty 2012, ISBN 978-0-89803-171-3.
• Beranová, M. a Kubačák, A. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri 2010, ISBN 978-80- 7277-113-4.
• Brabencová, J. Vývoj živnostenského pokračovacího školství a jeho místo v systému průmyslového vzdělávání v Čechách v letech 1850-1914. In: Machačová, J. a Matějček, J. Studie k sociálním dějinám 6. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě 2001, ISBN 80-86224-15-5.
• Brown, J. The Edwardian Farm. Oxford: Shire Publications 2010, ISBN 978-0-74780-807-7.
• Bukvaj, F. aj. Třešť 1349-2001. Třešť: Město Třešť 2001.
• Caplan, B. D. Mýtus racionálního voliče: proč v demokracii vítězí špatná politika. Praha: NLN 2010, ISBN 978-80-7422-056-2.
• Cekota, V. aj. Napajedla: příroda, dějiny, kultura. Napajedla: Město Napajedla 1998.
• Clayton, P. Octavia Hill: Social Reformer and Co-Founder of the National Trust. Andover: Pitkin Publishing 2012, ISBN 978-1-84165-398-3.  
• De JaSay, A. Sociální spravedlnost pod drobnohledem (s malou pomocí od Adama Smitha). In: Gonda, P. a Chalupníček, P. In Defense of the Free Market. Bratislava: Konzervatívný inštitút M. R. Štefánika – Liberální institut 2007, ISBN 978-80-863-8949-3.
• Denešová, K. Středostavovské spolky v malém městě (Holešov) v českých zemích 1918-1938. In: Machačová, J. a Matějček, J. Studie k sociálním dějinám 10/2. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě 2002, ISBN 80-86224-38-4.
• Downs, J. The Industrial Revolution: Britain, 1770–1810. Oxford: Shire Publications 2010, ISBN 978-0-74780-781-0.
• Dvorský, F. Třebický okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-95-0, původně vyšlo roku 1906.
• Dvorský, F. a Pokorný, F. Příborský okres. Brno: Musejní spolek 1917.
• Dvořák, L. Institucionálně-historická analýza počátků nemocenského pojištění v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Diplomová práce. Praha: VŠE 2008 (nevydáno).
•  Dřímal, J. aj. Dějiny města Brna. [Díl] 2. Brno: Blok 1973.
• Englová, J. K sociální politice velkých průmyslových závodů v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. In: Machačová, J. a Matějček, J. Studie k sociálním dějinám 6. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě 2001, ISBN 80-86224-15-5.
• Falz, L. Dějiny města Zábřeha od nejstarších časů až do roku 1900. Praha: Votobia 2003, ISBN 80-7220-145-X.
• Fasora, L. Dělník a měšťan: vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010, ISBN 978-80-7325-233-5.
• Fasora, L.: Podnikatel v kožedělném průmyslu C.F.L. Budichowsky. In: Osobnosti moravských dějin (1). Matice moravská. Brno 2006, ISBN 80-86488-38-1.
• Fasora, L. Policejní ředitel Johann Schlitter a dělnické hnutí v Brně v letech 1879-1891. In: Brno v minulosti a dnes, 25. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna 2013, ISBN 978-80-86736-30-3.
• Fasora, L. Svobodný občan ve svobodné obci?: Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno: Matice moravská 2007, ISBN 978-80-86488-43-1.
• Fasora, L. Tovární dělník v textilním průmyslu – příklad Františka Halase st. In Fasora, L. aj. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-147-5.
• Felix, J. Frenštátský okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-99-8, původně vyšlo roku 1908.
• Fogg, Ch. Chains and Chainmaking. Oxford: Shire Publications 2008, ISBN 978-0-85263-561-2.
• Fojtík, K. a Sirovátka, O. Rosicko – Oslavansko: život a kultura lidu v kamenouhelném revíru. Praha: Československá akademie věd 1961. (Za upozornění na tuto knihu jsem zavázán panu Martinu Horkému z vlastivědného spolku Rosicko – Oslavansko.)
• Garwood, Ch. Mid-Victorian Britain: 1850-1889. Oxford: Shire Publications 2011, ISBN 978-0-74780-830-5.
• Green, D. The Evolution of Mutual Aid. In Palmer, T. G. After the Welfare State. Arlington: Students for Liberty 2012, ISBN 978-0-89803-171-3.
• Hajník, R. Vimperk. Praha-Litomyšl: Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-864-5.
• Hajzlerová, I. a Matroszová, V. Karviná. Praha-Litomyšl: Paseka 2009, ISBN 978-80-7432-005-7.,
• Hallet, A. Almshouses. Oxford: Shire Publications 2004, ISBN 978-0-74780-583-0.
•. Haslam, K. A History of the Geffrye Almshouses. London: The Geffrye Museum, ISBN 1-872828-10-8.
• Hayek, F. A. Cesta do otroctví. Brno: Barrister & Principal 2010, 2. vyd. dotisk, ISBN 978-80-87029-32-9.
• Hazlitt, H. Ekonomie v jedné lekci. Praha: Liberální institut 1999, ISBN 80-902701-2-3.
• Hikl, R. Moravská Třebová v dějinách. Moravská Třebová: Okresní osvětová rada 1948.
• Hinson, C. The Ancient Parish of Carleton in Craven [online, 2007]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.genuki.org.uk/big/eng/YKS/WRY/Carletonincraven/.
• Higgs, M. Life in the Victorian Hospital. Stroud: The History Press 2009, ISBN 978-0-7524-4804-6.
• Hodeček, D. aj. Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 2008, ISBN 978-80-7275-075-7.
• Hora-Hořejš, P. Toulky českou minulostí 11. Praha: Via Facti 2007, ISBN 978-80-239-6717-3.
• Horn, P. The Victorian & Edwardian Schoolchild. Chalford (Stroud): Amberley Publishing 2010, ISBN 978-1-84868-810-0.
• Howson, B. Almshouses: A Social&Architectural History. Stroud: The History Press 2008, ISBN 978-0-7524-4258-7.
• Jakubec, I. a Jindra, Z. Dějiny hospodářství Českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum 2007, ISBN 978-80-246-1035-1.
• Janák, J. Dějiny Moravy díl 3/1 – Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1999, ISBN 80-85048-89-2.
• Janák, J. a Chocholáč, B. Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Brno: Matice moravská 2007, ISBN 978-80-86488-03-5.
• Jemelka, M. Z havířských kolonií, aneb, Jak se žilo havířským rodinám. Ostrava: Repronis 2008, ISBN 978-80-7329-185-3.
• Jordánková, H. a Sulitková, L. Brno. II. díl, Historická předměstí a Staré Brno. Praha-Litomyšl: Paseka 2010, ISBN 978-80-7432-077-4.
• Jurok, J. a Baletka, T. Nový Jičín. Praha: NLN 2011, ISBN 978-80-7422-078-4.
• Jurok, J. aj. Dějiny města Příbora. Nový Jičín-Příbor: Město Příbor 2002, ISBN 80-238-9541-9.
• Kašpárková, S. Spolková činnost v Přerově v letech 1918-1938 se zaměřením na spolky středních vrstev. In: Machačová, J. a Matějček, J. Studie k sociálním dějinám 10/2. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě 2002, ISBN 80-86224-38-4.
• Kilián, J. a Bažant, Z. Mělník. Praha: NLN 2010, ISBN 978-80-7422-029-6.
• Kordiovský, E. aj. Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2001, ISBN
80-7275-025-9.
• Kratochvíl, A. Ivančický okres. Brno: Garn 2007, ISBN 978-80-86347-65-3, původně vyšlo roku 1904.
• Kreuzinger, E. Opavská kronika staré a nové doby, aneb, Opava a její pozoruhodnosti: příručka pro obyvatelstvo a průvodce pro cizince se situačním plánem města Opavy. Opava: Magistrát Statutárního města Opavy 2002, ISBN 80-86458-07-5.
• Krugman, P. Návrat ekonomické krize. Praha: Vyšehrad 2009, ISBN 978-80-7021-984-3.
• Kříž, M. Klatovsko. Praha-Litomyšl: Paseka 2009, ISBN 978-80-7185-965-9.
• Kyněra, J. Boj o český Kyjov. Brno: Moravský legionář 1931.
• Ličman, A. Slavkovský okres. Brno: Musejní spolek 1921.
• Loewenstein, B. Každý svého štěstí strůjcem? Chudoba: evropské percepce a praktiky In: Dějiny a součastnost. Číslo 1, ročník XXXIV. Praha: O. s. pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost – Nakladatelství Lidové noviny 2012, ISSN 0418-5129.
• Louda, J. a Zázvorková, B. Špindlerův Mlýn. Praha-Litomyšl: Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-867-6.
• Machačová, J. a Matějček, J. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě 2002, ISBN 80-86224-23-6.
• Machačová, J. a Matějček, J. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1679-7.
• Machačová, J. Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 1848-1914 (II. Po přijetí zákonů o povinném úrazovém pojištění a nemocenském pojištění). Slezský sborník 88-1990-II.
• Machačová, J. Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 1848-1914 (I. Podpůrné pokladny a spolky do r. 1887). Slezský sborník 88-1990-II.
• Machačová, J. Tendence vývoje mezd dělnictva 1848-1914. Srovnání tzv. starých a nových průmyslových oblastí českých zemí. In K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století. Opava: Slezský ústav Československé akademie věd 1991. Práce Slezského ústavu Československé akademie věd. Řada B: hospodářské a sociální dějiny 34.
• Machačová, J. Žena ze středních vrstev – Příklad Marie Stretti. In: Fasora, L. aj. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-147-5.
• Machková-Prajzová, N. Služka příklad Marie Stejskalové. In Fasora, L. aj. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-147-5.
• Malý, T. Donátor – Příklad lékárníka Ignatze Bockena. In Malíř, J. aj. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-175-8.
• Marek, J. aj. Bezdomovectví: v kontextu ambulantních sociálních služeb. Praha: Portál 2012, ISBN 978-80-262-0090-1.
• Marková, L. Nové město na Moravě. Havlíčkův Brod: Elmar 2009, ISBN 978-80-904192-1-6.
• Matoušek, O. aj. Základy sociální práce. Praha: Portál 2012, ISBN 978-80-262-0211-0.
• May, T. Victorian Factory Life. Oxford: Shire Publications 2011, ISBN 978-0-74780-724-7.
• Mises, v. L. Byrokracie. Praha: Liberální institut 2002, ISBN 80-86389-22-7.
• Mitton, L. The Victorian Hospital. Oxford: Shire Publications 2008, dotisk 2010, ISBN 978-0-74780-696-7.
• Murray, J.E. a Nilsson L. Risk Compensation for Workers in Late Imperial Austria. Center for Austrian Studies 2006. Dostupný z: http://cas.umn.edu/assets/pdf/wp062.pdf.
• Murray, P. Poverty and Welfare 1815-1950: Second Edition. London: Hodder Education 2006, ISBN 978-0-340-88900-8.
• Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Svazek 1. Ostrava: Ostravská univerzita 2003, ISBN 80-7042-612-8.
• Navrátil, B. Ostrava. Praha: Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-830-0.
• Navrátil, I. a Jakubec, P. Semilsko. Praha-Litomyšl: Paseka 2010, ISBN 978-80-7432-054-5.
• Nečas, C. Rom – Příklad Jana Malíka jeho rodu. In Malíř, J. aj. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-175-8
• Nečas, C. Rom – Cikán - Příklad Martina Daniela vulgo Nosála. In Fasora, L. aj. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-147-5
• Nekuda, V. aj. Vyškovsko. Brno: Musejní spolek 1965.
• Nešpor, V. Dějiny města Olomouce. Brno: Musejní spolek v Brně 1936.
• Nevrlý, M. Kniha o Jizerských horách. Liberec: Vestri 2007, dotisk, ISBN 978-80-903029-6-9.
• Newby, J. Women’s Lives: Researching Women’s Social History 1800-1939. Barnsley: Pen & Sword Family History 2011, ISBN 978-1-84884-368-4.
• Noháč, J. Břeclavský okres. Brno: Musejní spolek v Brně 1911.
• Norberg, J. Globalizace. Praha: Alfa Publishing – Liberální institut 2006, ISBN 80-86389-44-8.
• Novák, P. Rolník – Vysočina – Příklad Viléma Richlého a rodin z Mirošova a Dušejova. In Fasora, L. aj. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-147-5.
• Nový, P. Soumrak perličkového kraje: Vyprávění o skleněné bižuterii, osudech sklářů, sekacích strojích a Lučanské pozdvižce z 29. ledna 1890. Liberec: Roman Karpaš, RK 2011, ISBN 978-80-87100-14-1.
• Olson, M. Vzestup a pád národů: ekonomický růst, stagflace a společenská rigidita. Praha: Liberální institut 2008, ISBN 978-80-86389-51-6.
• Pátek, A. J. Jihlavský okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-38-7, původně vyšlo roku 1901.
•  Padrnosová, J. Učitel: Příklad Jana Jaroslava Jelínka. In Fasora, L. aj. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-147-5.
• Peřinka, F. V. Znojemský okres. Brno: Musejní spolek v Brně 1904.
• Petřík, L. Evropská unie je protidemokratický podvod. In: Loužek, M. (ed.). Evropská unie v pasti centralizace: sborník textů. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku 2011, ISBN 978-80-87460-03-0.
• Pinkava, V. Litovelský okres. Brno: Musejní spolek v Brně 1903.
• Pinker, R. A. English hospital statistics, 1861-1938. Heinemann 1966.
• Pokorný, J. Studentský podpůrný spolek Radhošť. In: Malíř, J. aj. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějin střední Evropy 2009, ISBN 978-80-86488-61-5.
• Pospěch, P. Rolník – Haná – Příklad Josefa Vysloužila. In Fasora, L. aj. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, ISBN 978-80-7325-147-5.
• Procházka, J. „Sociální“ u T. G. Masaryka. In: T. G. Masaryk a sociální otázka. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně 2002.
• Rambousek, V. Všežravý stát. Praha: Plot 2012, ISBN 978-80-7428-124-2.
• Rolleder, A. Dějiny města a soudního okresu Odry. Odry: Město Odry 2002.
• Rosice 100 let městem: 1907-2007: almanach sestavený u příležitosti 100. výročí povýšení Rosic na město. Rosice: Kulturní informační centrum Rosice 2007, ISBN 978-80-254-0997-8.
• Rothbard, M. N. Ekonomie státních zásahů. Praha: Liberální institut 2001, ISBN 80-86389-10-3.
• Rothbard, M. N. Veřejné školství: dělání „vzdělání”. In: Urbanová, T. Vzdělání a trh: Sborník textů. Praha: Liberální institut 2003, ISBN 80-86389-31-6
• Řezáč, F. aj. Kojetín v proměnách času: (1233-2008): sborník. Kojetín: Městské kulturní středisko 2009, ISBN 978-80-254-4254-8.
• Sacks, J. Victorian Childhood. Oxford: Shire Publications 2011, ISBN 978-0-74780-771-1.
• Severa, V. Okres novojičínský. Brno: Musejní spolek v Brně 1933.
• Sklenářová, S. Nizozemsko. Praha: Libri 2006, ISBN 80-7277-310-0.
• Slavík, F. A. Brněnský okres. Brno: Musejní spolek v Brně 1897.
• Sojka, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team 2010, ISBN 978-80-87109-21-2.
• Soukupová, M. Brněnská matice školská v letech 1878-1918. In: Brno v minulosti a dnes: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna: XX. Brno: Magistrát města Brna a Archiv města Brna 2007, ISBN 978-80-86736-05-1.
• Svoboda, J. F. Žďárský okres. Brno: Musejní spolek v Brně 1937.
• Sýkorová, L. a Aschenbrenner, V. Klatovy. Praha: NLN 2010, ISBN 978-80-7422-018-0.
• Sysalová, P. Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí: (od počátku do roku 1913). Ostrava: Montanex 2008, ISBN 978-80-7225-278-7.
• Šebela, M. Parnická textilní továrna. Ústí nad Orlicí: Oftis 2010, ISBN 978-80-7405-087-9.
• Šedivý, I. Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, ISBN 80-7106-274-X.
• Šlachta, M. aj. Ohniska napětí ve světě. Praha: Kartografie Praha - Nakladatelství České geografické společnosti 2007, ISBN 978-80-7011-926-6.
• Štěpán, V. a Stěrbová, J.: Historie skláren na Jesenicku v Ramzové a Dolní Lipové. In.: Jesenicko: vlastivědný sborník svazek 9 Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka – Státní okresní archiv Jeseník 2008), ISSN 1213-0192.
• Tinková, D. Francouzská revoluce. Praha: Triton 2008, ISBN 978-80-7387-138-3.
• Tinzová, B. Jesenické toulky. Jeseník: Město Jeseník: Jesenická rozvojová 2009, ISBN 978-80-254-7507-2.
• Tiray, J. Telecký okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-98-1, původně vyšlo roku 1913.
• Tooley, J. Vzdělání bez státu: Historie a současnost. In: Urbanová, T. Vzdělání a trh: Sborník textů. Praha: Liberální institut 2003, ISBN 80-86389-31-6.
• Turek, A. Fulnecko. Brno: Musejní spolek v Brně 1940.
• Urban, O. Československé dějiny: 1848-1914: určeno pro posl. fak. filozof. 2. vyd. Praha: SNP, 1988.
• Vargová, L. aj. Brněnská zdravotní zařízení a péče o nemocné na přelomu 18. a 19. století. In Brno v minulosti a dnes: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna: XIX. Brno: Magistrát města Brna – Archiv města Brna 2006, ISBN 80-86736-03-2.
• Vrbka, S. Povídání o Mikulově, aneb, O čem městské kroniky hovoří a o čem mlčí. Mikulov: Musejní spolek v Mikulově 2009, ISBN 978-80-254-6108-2.
• Weigel, B. a Černý, N. Dějiny města Litovle. Přerov: vlastním nákladem 1937.
• Williams, M. The Slate Industry. Oxford: Shire Publications 2011, ISBN 978-0-74780-124-5.
• Willies, L. Lead and Leadmining. Oxford: Shire Publications 2009, ISBN 978-0-85263-596-6.
• Záloha, J. Sociální zařízení na statcích hlubockých Schwarzenberků. In: Machačová, J. a Matějček, J. Studie k sociálním dějinám 7. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě 2001, ISBN 80-86224-24-4.
• Zbavitel, A. Z dějin frenštátského školství. Frenštát pod Radhoštěm: vlastním nákladem 1940.
• Pocket World in Figures: 2012 Edition. London: The Economist a Profile Book 2011, ISBN 978-1-84668-473-9.
• Vlnařská centra Evropy: Brno-Jihlava. Od počátků do 20. století. Brno-Jihlava: Archiv města Brna, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava, Matice moravská, Muzeum Vysočiny Jihlava a město Jihlava 2008, ISBN 978-80-86736-08-2.
Archivní prameny:
Pozn.: zdá se, že naši předci si moc hlavu s přesností nelámaly, a proto níže uvedené archivní materiály obsahují i některé nesrovnalosti, nejasnosti a i chyby. Citace archivních pramenů ponechány vyjma překlepů v původním znění.

Ke kapitole 10.:
• Archív města Brna (dále jen ABM), značka R 130. Stanovy sirotčího spolku pro Žabovřesky z 25. května 1911.
• ABM, značka R130. Schůze výboru spol(ku) 30/11 1913.
• ABM, značka R130. Žádosti.
• ABM, značka R130. Přihláška a Soupis darů na zakoupení loutkového divadla.
• ABM, značka R130. Jednatelská zpráva za rok 1913.
• ABM, značka R130. Protokol  o valné hromadě Sirotčího spolku v Žabovřeskách konané dne 7. března 1914.
• ABM, značka R130. Součást protokolu o valné hromadě dne 1/3 1914: prvopis.
• ABM, značka R130. Protokol z výborové schůze  sirotčího spolku v Žabovřeskách dne 7. února 1915.
• Tůma, A. Poměr státu k dobrovolné sociální péči o mládež. Brno: Česká zemská péče o mládež na Moravě 1923.
• Okresní péče o mládež pro Velké Brno: výroční zpráva: 25 (let): 1913-1937. Brno: Okresní péče o mládež 1938.
• Ročenka okresní péče o mládež v Uherském Hradišti 1923. Uherské Hradiště: Nákladem vlastním [1924].
•  Ročenka okresní péče o mládež ve Zdounkách: Rok 1924. Kroměříž: Nákladem vlastním [1925].
• Výroční zpráva o činnosti Okresní péče o mládež v Náměšti n. Osl. za rok 1935. Náměšť nad Oslavou: Nákladem vlastním [1936].
• Výroční zpráva Okresní péče o mládež v Uherském Brodě za rok 1926. Uherský Brod: Nákladem O. P. M v Uh[erském] Brodě [1927].
• Z činnosti Okresní a České zemské péče o mládež na Moravě. Brno: Česká zemská péče o mládež na Moravě 1925.
•  Zpráva o činnosti Okresní péče o mládež ve Zdounkách za rok 1923. Zdounky: Nákladem vlastním 1924.

Ke kapitole 11.:
• SŠSB = Stanovy „Brandla“, spolku na podporu chudých žáků na středních a jim rovných školách českých v Brně. Brno 2. IV. 1902. Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R57/33/3.
• VZŠSB 1901 = Výroční zpráva spolku na podporu chudých žáků na českých středních školách v Brně za rok 1901. Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R57/33/6.
• VZŠSB 1911 = Výroční zpráva Brandla spolku na podporu chudých žáků na středních a jim rovných školách českých v Brně za správní rok 1911 a stručný nástin dějin spolkových za dobu 40 let uplynulých. Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R57/33/15.
• ZŠSB 1900 = Zpráva spolku ku podporování chudých žáků na českých středních školách v Brně za rok 1900. Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R57/33/5.
• PPB = Přehled podpor poskytnutých spolkem za 1872-1921. Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R57/33/100.
• SŠSJ = Stanovy školského spolku ku podpoře chudých žáků škol juliánovských z roku 1934. Juliánov 11. II. 1934.  Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R119/3.
• JZŠSJ 1912 = Jednatelská zpráva za rok 1912. In: Zápisy ze schůzí výboru a valných hromad z let 1911-1932 (školského spolku v Juliánově). Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R119/1.
• JZŠSJ 1913 = Jednatelská zpráva za rok 1913. In: Zápisy ze schůzí výboru a valných hromad z let 1911-1932 (školského spolku v Juliánově). Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R119/1.
• SŠSS = Stanovy školského podporovacího spolku va Slatině z roku 1909. Slatina 28. II. 1909. Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R68/3.
• JZŠSS 1910 = Jednatelská zpráva za rok 1910. In: Zápisy ze schůzí výboru a valných hromad z let 1910-1921 (školského spolku ve Slatině). Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R68/1.
• PŠSS 28. VIII. 1910 = Protokol řádné výborové schůze konané dne 28. srpna 1910. In: Zápisy ze schůzí výboru a valných hromad z let 1910-1921 (školského spolku ve Slatině). Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R68/1.
• ZŠSS 20. X. 1911 = Zápis 5. výborové schůze konané v neděli dne 20. října 1911. In: Zápisy ze schůzí výboru a valných hromad z let 1910-1921 (školského spolku ve Slatině). Uloženo v Archívu města Brna, inventární číslo R68/1.

Internetové odkazy a jiné:

• Bloy, M. The Speenhamland System [online, 2002]. Dostupný z (přístup IV/2013):  http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/speen.html
• Boyer, G. English Poor Laws [online, 2002]. Dostupný z (přístup IV/2013): http://eh.net/encyclopedia/article/boyer.poor.laws.england
• Dvořák, L. Potulka, postrk, možná i střída [online, 2011]. Dostupný z (přístup X/2012): http://www.libinst.cz/clanky-a-komentare/2391-potulka-postrk-mozna-i-strida/
• Dvořák, L. Vánoce, Ryba a školní docházka [online, 2011]. Dostupný z (přístup IV/2013): http://www.libinst.cz/clanky-a-komentare/2123-vanoce-ryba-a-skolni-dochazka/
• Hickman, M. Shop until they drop: UK stores shocked by conditions in their Chinese factories [online, 2006]. Dostupný z (přístup 07/2010): http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/shop-until-they-drop-uk-stores-shocked-by-conditions-in-their-chinese-factories-522963.html.
• Hinson, C. The Ancient Parish of Carleton in Craven [online, 2007]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.genuki.org.uk/big/eng/YKS/WRY/Carletonincraven/.
• Chalupníček a L. Dvořák, Health Insurance before the Welfare State. In: The Independent Review vol. 13, No. 3, winter 2009 [online, 2009]. Dostupný z (přístup II/2013): http://www.independent.org/pdf/tir/tir_13_03_3_chalupnicek.pdf
• Cherry, S. The Modern Hospital in history, c. 1720-1948 [online, 1998]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.ehs.org.uk/ehs/refresh/asstes/Cherry26b.pdf.
• Chodes, J. Friendly Societies: Voluntary Social Security and More. In: The Freeman vol.40, no. 3 [online, 1990]. Dostupný z (přístup II/2013): http://www.fee.org/the_freeman/detail/friendly-societies-voluntary-social-security-and-more/#axzz2JYYYcF7n.
• Krivošík, L. Ako sociálny štát rozvracia spoločnosť [online, 2007]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.prave-spektrum.sk/article.php?539.
• Lazarevič, A. Analytička ČSÚ: Statisíce lidí žijí pod hranicí chudoby[online, 2012]. Dostupný z (přístup V/2013): http://www.alkoholik.cz/zavislost/celebrity_a_alkohol/celebrity_slavne_osobnosti_a_alkohol_alkoholismus.htmlhttp://www.mesec.cz/aktuality/analyticka-csu-statisice-lidi-ziji-pod-hranici-chudoby.
• Málek, P. Opomíjená ekonomická kalkulace a Ekonomická kalkulace podruhé [online, 2013]. Dostupný z (přístup V/2013): http://www.mises.cz/clanky/opomijena-ekonomicka-kalkulace-1013.aspx a http://www.mises.cz/clanky/ekonomicka-kalkulace-podruhe-1025.aspx.
• Murray, J.E. a Nilsson L. Risk Compensation for Workers in Late Imperial Austria. Center for Austrian Studies 2006. Dostupný z: http://cas.umn.edu/assets/pdf/wp062.pdf.
• Průša, J a Ryska, P. Jak se zbavit korupce [online, 2012]. Dostupný z (přístup X/2012): http://virtually.cz/journal/?q=jan-prusa-pavel-ryska-jak-se-zbavit-korupce.
• Průša, J. Zvrácené motivace v českém zdravotnictví. In Terra Libera, leden-únor 2012, ročník 13. Dostupné na www.libinst.cz.
• Roberts, A. Summary of The 1828 and 1832 Madhouse Acts [online, 1981-]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://studymore.org.uk/3s.htm
• Roberts, A. The Physician Commission (extrakt) [online, 1981-]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://studymore.org.uk/2s.htm.
• Rothbard, M. N. Power and Market. [online, 2006]. Dostupný z (přístup VII/2012): http://library.mises.org/books/Murray%20N%20Rothbard/Power%20and%20Market%20Government%20and%20the%20Economy.pdf?bcsi_scan_70E0203F6D658E37=0&bcsi_scan_filename=Power%20and%20Market%20Government%20and%20the%20Economy.pdf.
• Řihák, H. Pavel Schreier: Příběhy z dějin našich drah - aneb příběhy z dějin etatismu [online, 2011]. Dostupný z (přístup IV/2013): http://www.mises.cz/clanky/pavel-schreier-pribehy-z-dejin-nasich-drah-aneb-pribehy-z-dejin-etatismu-459.aspx.
• Řihák, H. Pavel Schreier: Soukromá MHD v minulosti a současnosti [online, 2010]. Dostupný z (přístup IV/2013): http://www.mises.cz/clanky/soukroma-mhd-v-minulosti-a-soucasnosti-389.aspx.
• Řihák, H. Svépomocné spolky I – vzestup [online, 2009]. Dostupný z (přístup VIII/2012): http://www.libinst.cz/komentare.php?id=575.
• Smetka, R. Mají být hasiči státní? Laissez Faire [online, 2011]. Dostupný z (přístup VI/2012): http://nechtenasbyt.cz/clanek/clanek-353.html.
• Šuster, M. Důsledky zákazu dětské práce v Bangladéši [online, 2008]. Dostupný z (přístup VII/2012): http://www.libinst.cz/komentare.php?id=440.
• Šuster, M. Jak obrovský byl nárůst státních výdajů v průběhu 20. století? [online, 2009]. Dostupný z (přístup: v současnosti nedostupné): http://www.leblog.cz.
• Šuster, M. Průmyslová revoluce a růst „bohatství národů“ [online, 2008]. Dostupný z (přístup 07/2010): http://libinst.cz/komentare.php?id=491&highlight=průmyslová revoluce.


• About us [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): http://www.nationaltrust.org.uk/about-us/.
•  The Almshouse Association  [online]. Dostupný z (přístup III/2013): http://www.almshouses.org/almshouse-association/.
• Annual Report 2010/11 [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): www.nationaltrust.org.uk/annualreport.
• Celebrity, slavné osobnosti a alkohol, alkoholismus [online]. Dostupný z (přístup V/2013): http://www.alkoholik.cz/zavislost/celebrity_a_alkohol/celebrity_slavne_osobnosti_a_alkohol_alkoholismus.html.
• Colleges. Cobham, A History of the County of Kent: Volume 2. 1926. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=38245.
• Croydon: Introduction and Croydon Palace, A History of the County of Surrey: Volume 4. 1912. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=43053.
• Dějepis 8 [online]. Dostupný z (přístup V/2013): http://www.amapro.cz/datove_zdroje/knihy/dejepis_8/dejepis8_183.php.
• Foxconn po sérii sebevražd zvýšil mzdy [online, 2010]. Dostupný z (přístup 07/2010): http://hn.ihned.cz/c1-43940420-foxconn-po-serii-sebevrazd-zvysil-mzdy
• Murray Royal Hospital, Perth [online]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://134.36.1.31/dserve/dserve2/history/thb29hist.html.
• Museum of London.
• Redistricted Age & Sex Structure (Table view) [online]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.visionofbritain.org.uk/data_cube_page.jsp;jsessionid=2101E38295A5279F87182BF8824773E7?data_theme=T_POP&data_cube=N_AGESEX_85UP&u_id=10061325&c_id=&add=Y.
• Royal Asylum of Montrose Patients [online]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://134.36.1.31/dserve/dserve2/exhibition/sunnysideexhibition.html.
• Sir William Turners Almshouses [online]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://www.communigate.co.uk/ne/swthospital/.
• The Charities (National Trust) Order 2005 [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): http://www.nationaltrust.org.uk/servlet/file/store5/item740102/version1/The%20Charities%20(National%20Trust)%20Order%202005%20-%20post%20change%202010.pdf.
• The National Trust Acts 1907 – 1971 [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): www.nationaltrust.org.uk/.../National%20Trust%20Acts%201907- 1971%20post%20Order%202005.pdf.
• The Peel Web. The Speenhamland System 1795 [online, 2011]. Dostupný z (přístup IV/2013):
http://www.historyhome.co.uk/peel/poorlaw/speen.htm
• Úvod [online]. Dostupný z (přístup V/2013): http://www.alkoholik.cz/zavislost/celebrity_a_alkohol/celebrity_slavne_osobnosti_a_alkohol_alkoholismus.html.
• Výstava k výročí 80 let sociálního pojištění začala putovat po České republice [online, 2004]. Dostupný z: http://www.socialni.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2004/2004-11-08-vystava-k-vyroci-80-let-socialniho-pojisteni-zacala-putovat-po-ceske-republice.htm.
• What are Almshouses? [online]. Dostupný z (přístup XI/2012): http://almshouses.org/almshouses/index.php/features/whatarealmshouses.
• Why volunteer [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012):  http://www.nationaltrust.org.uk/get-involved/volunteer/why-volunteer/.
• Anglická a česká wikipedie.
• Muzeum romské kultury, Bratislavská 246/67, 60200 Brno.

předchozí kapitola
zpět na knihu
 

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed