Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Stát jednorožců

přidat komentář zpět na článek

klondike

Dobrý článek

Dosazení českých politiků do Mungerova testu působí skutečně tragikomicky.

Vostál Petr

...

„Stěží existuje někdo, kdo začal studovat společenskovědní problematiku, koho by k tomu nevedla touha vidět uskutečnění nějakých reforem. Téměř ve všech případech jsou lidé již na počátku svého studia rozhodnuti o tom, jaké reformy společnosti by se měly uskutečnit. Jen hrstka pak má sílu akceptovat poznání, že tyto vysněné reformy jsou neuskutečnitelné nebo škodlivé a vyvodit z toho patřičné závěry. Pro většinu lidí je snadnější obětovat intelekt než obětovat své sny. Nedokáží unést představu, že jejich utopie by ztroskotala na nezměnitelných nutnostech lidské existence. To, po čem touží, je realita odlišná od té, jaká nám byla dána v tomto světě. … Přejí si vysvobodit se z okovů vesmíru, s jehož řádem nesouhlasí.“

Nejslavnější verzí výroku o jednorožci je pak pravděpodobně Hayekova věta, že „zvláštním úkolem ekonomie je ukázat lidem, jak málo toho skutečně vědí o věcech, které si představují, že mohou plánovat.“
.........................................................................................................................


Pěkné,

víceméně duchovní texty o "touhách"


Snad k tomu bude poučný i text od Osha,

je ovšem třeba zaměnit pojmy "štěstí a neštěstí"

ze pojmy "svoboda a nesvoboda"

aby to bylo srozumitelné anarchistům,

což je volně zaměnitelné, nebot to jsou synonyma pro slovo "přirozenost"

Tento text vysvětluje,

proč je anarchie (či v duchovní oblasti realizace či nirvána) tak těžko dosažitelná záležitost

Duchovní pojem "ted a tady" znamená jinými slovy : nevytvářet představy, nevytvářet zákony, neplánovat
Osho: Člověk chce být šťastný, a proto je nešťastný


Proč lidé prožívají tolik utrpení? Nenaleznete jediného člověka, který by chtěl být nešťastný, a přesto většina lidí nešťastná je. Všichni chtějí být šťastní, blažení a vyrovnaní. Všichni se chtějí radovat. Zdá se však, že to není možné.

Musí to mít nějakou hlubokou příčinu, tak hlubokou, že k ní logika nemůže proniknout.

Čím více toužíte po tom, abyste byli šťastni, tím víc budete trpět. Vypadá to jako naprostý nesmysl, ale právě v tomto spočívá prvotní příčina. Porozumíte-li procesu, jakým lidská mysl pracuje, budete to schopni pochopit.

Člověk chce být šťastný, a proto vytváří utrpení. Pokud se chcete zbavit utrpení, budete se muset zbavit touhy po štěstí. Jestliže to uděláte, nikdo vás nebude moci učinit nešťastným.

To je to, co většině lidem uniká. Nechápou, že základní příčinou utrpení může být sama touha po štěstí.

Jak k tomu dochází? Proč vůbec toužíte po štěstí? A jak na vás touha po štěstí působí?

Přesunuli jste se do snu

V okamžiku, kdy toužíte po štěstí, přestáváte být v přítomnosti. Vzdálili jste od existence, přesunuli jste se do budoucnosti, která neexistuje. Přesunuli jste se do snu.

Sny vás nemohou uspokojit. Vaše touha po štěstí je sen a sen není skutečný. Nastoupili jste do nesprávného vlaku.

Touha po štěstí jednoduše poukazuje na to, že nejste šťastni právě v tomto okamžiku. Touha po štěstí prostě ukazuje, že jste nešťastná bytost. A nešťastná bytost si představuje, že jednou, jednoho dne dosáhne nějakým způsobem štěstí. Vaše představy vycházejí z utrpení. Nesou v sobě sám zárodek utrpení. Neštěstí vychází z vás, nemůže se od vás lišit.

Začarovaný kruh představ o štěstí

Dnes jste nešťastní. Představujete si, že zítra budete šťastní. Zítřek je však projekce toho, čím jste dnes. Jste-li nešťastní, zítřek bude vycházet z tohoto neštěstí a budete ještě nešťastnější. A protože budete prožívat ještě větší neštěstí, budete opět toužit po tom, abyste v budoucnosti byli šťastní.

Chodíte tak v bludném kruhu: Čím více jste nešťastní, tím více toužíte po štěstí, a čím více toužíte po štěstí, tím jste nešťastnější. Jste jako pes, který honí vlastní ocas.

V zenu pro to mají jistý výraz. Říkají, že je to jako bičovat vůz. Jestliže vaši koně stojí na místě a vy bičujete vůz, moc vám to nepomůže. Jste nešťastní a vše, o čem můžete snít, co si můžete představit, vám přináší ještě větší neštěstí.

Přestaňte snít

Nejdůležitější tedy je, abyste přestali snít, abyste si nic nepředstavovali. Nejdůležitější je být tady a teď. Ať se děje cokoliv, buďte tady a teď – čeká na vás obrovský objev.

Tím objevem je, že nikdo nemůže být nešťastný, pokud se soustředí na přítomnou chvíli.

http://www.eldhwen.sk/osho-clovek-chce-byt-stastny-a-proto-je-nestastny/

Vostál Petr

...

Pak jsem zjistil, že o státu smýšlí jako o jednorožci – jako i instituci, která má ty vlastnosti, motivace, znalosti a schopnosti, jaké si pro ni představují. Když mi to konečně došlo, tak jsem se cítil trochu hloupě, protože toto zjištění – že lidé, kteří si přejí expanzi státu, si ho představují jinak, než jak může existovat v reálném světě – je konec konců jedním z hlavních témat klasického liberalismu během uplynulých tří staletí. K tomu existuje řada příkladů.
.....................................................................................................................................

To je správný postřeh,

a já jsem to zde psal již několikráte,

stát není "dobrovolné sdružení hasičů"

ale je to archetyp Jednoty,

tedy správně řečeno, je to pseudoarchetyp Jednoty,

proto na tom lidé tak visí a tolik to chtějí...

Vychází to z jejich nitra, z podvědomí a proto stát tak uctívají


Proto také "ekonomické pindy" nikoho zvláště neosloví,

možná tak ekonomy nebo v duchovní oblasti "taoisty", nebot ti se zaobírají "ekonomií pohybu"

pro ostatní je to "španělská vesnice"

a pro sluníčkáře je to pak přímo napadení jejich pseudoarchetypu Jednoty


Dle mého názoru, je třeba anarchii spíše popisovat jako

"návrat k přirozenosti člověka"

"návrat k přirozené jednotě lidského rodu"


Nemusí se vám to moc líbit, ani mě tyhle pindy moc neberou,

ale komunistický blábol o "jednotě pracujícího lidu"

je přesně to, co anarchistům TOTÁLNĚ CHYBÍ

A ANARCHISTÉ SE JEVÍ JAKO "ROZBÍJEČI ČI NIČITELÉ JEDNOTY"

Vostál Petr

...

Abych parafrázoval Hayeka, zvláštním úkolem libertariánského hnutí je přesvědčit publikum, že to jsou naši oponenti, kdo jsou nemožní idealisté, protože věří v jednorožce. Rozumí jen velmi málo státu, který si představují, že mohou naplánovat.
..................................................................................................................................

To je stejně naivní představa,

jako kdybychom předčítali lidem Platonovo podobenství o jeskyni,

a tvrdili jsme jim, že to co považují za skutečnost je jen hra stínů


Takto to může fungovat jen u některých lidí,

kteří jsou intelektuálně schopni nahlédnout stav věcí

VĚTŠINA LIDÍ OVŠEM PRÁVĚ NAOPAK FUNGUJE NA VIZÍCH A PŘEDSTAVÁCHPokud chcete někoho zaujmout a oslovit,

musíte mu (bohužel) dodat prostě nějakou vizi skvělé budoucnosti

tedy musíte vytvořit plán


Lidé prostě jsou nemožní idealisté,

z toho je třeba vycházet...


přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed