Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora HynekRk

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu VI: Nedostatky a nekvalita pohledem schůzí ČNR: Nedostatky v zásobování

„Dovolte mi, abych zde reagoval i na stížnosti našich občanů na omezenou nabídku textilních a obuvnických výrobků, kterou náš vnitřní trh nabízí, i na jejich nižší kvalitu a módnost.“

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace V - Hyperbolický jazyk vědců a jiné kratochvíle

Je možné věřit vědcům? Někdy ano a někdy ani ne.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou – Lumpenproletariát

Pohled na chudobu může být zhruba dvojí. První pohled spočívá na individuálním selhání (subjektivní příčina), kdy jsou lidé chudí kvůli svému individuálnímu morálnímu selhání, jako lenost, opilství a nedostatek osobní a občanské hrdosti. Stát pomáhající takovým lidem celou věc jen zhorší.

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace IV – Jak si vybrat knihu

Je to někdy těžké rozhodování, když člověk přijde do knihkupectví a vidí spoustu svazků knih na policích (většinou však již rozdělených dle konkrétních oborů), někdy mnohdy tlustých. Přičemž většinu těchto knih zájemce o koupi vůbec nezná.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou – Soudy, šikana a korupce

Komunista J. Mečl k tomu uvedl, že „při hodnocení stavu zákonnosti se nelze nezmínit o počtu sporů v občanském soudním řízení, který neustále roste.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou – Patologie socialismu

Postupem času se hospodářská kriminalita a zvláštní vztahy staly pro část populace normou a pro část ostatních nedosažitelnou metou. J. Kabát si všiml, že stát v té době vědomě kradl a lhal vlastnímu obyvatelstvu, krádeže byly uzákoněny v té době platnými právními úpravami.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou – Rozkrádání podruhé

Na 16. schůzi ČNR vystoupila 1. listopadu 1989 i bezpartijní poslankyně Alena Dondová s referátem o stavu rozkrádání majetku v zemědělství a lesnictví a podobných oborech

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou – Rozkrádání

Došlo k vytváření organizovaného zločinu, který zapustil kořeny i na vyšších úrovních řízení a kontroly. I lidé z těchto pozic totiž mohli těžit z této trestné činnosti, a to jak jako zákazníci, tak i jako dodavatelé.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou - Kriminalita

Minulou kapitolu jsme zakončili kriminalitou v Praze. Na to nyní navážeme a podíváme se obecně na kriminalitu v ČSR (České socialistické republice) pohledem druhého jednacího dne 16. schůze České národní rady (ČNR).

obrázek k článku

Židé a statistika

Asi každý zná různé statistiky, které v minulosti uváděly počty Židů u rozličných profesí, které jsou obecně spojovány s možností získání moci a velkého majetku. Jde typicky o právníky a advokáty, podnikatele, bankéře apod.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IV: Zastaralá a zpustlá Praha: kriminalita a černý trh

U kriminality došlo po vzestupu na počátku 80. let k stabilizaci situace. Tuto stabilizaci však nebylo možno považovat za pozitivní jev, neboť to svědčilo o nízké úrovni přijímaných opatření v boji proti kriminalitě.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IV: Zastaralá a zpustlá Praha: školství zdravotnictví

V této části se podíváme na pražské školství a zdravotnictví, a to opět očima poslanců a ministrů na 16. schůzi ČNR ze dne úterý 31. října 1989.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IV: Odbočka do Chomutova

Podle čeho rozhodnout, když nejsou informace o tom, co si lidé přejí? Preference nebyly demonstrovány a neodrazily se v cenovém systému změnami cen, a nebyly tak převedeny na stejné měřítko.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IV: Zastaralá a zpustlá Praha: selhání jediného muže a špatné zásobování

Co nám říkají vládci o tématu (ne)čistoty za socialismu? Stručně nás informují, že nepořádek a nečistota je běžná.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IV: Zastaralá a zpustlá Praha: nedostatky v bydlení a diskoordinace

Jak se na 16. schůzi ČNR odráží problém obchodu, nedostatků a nízké kvality v Praze? Vybereme zde jen několik ukázek z tohoto velmi bohatě zastoupeného tématu. Nejprve, co se týká bydlení.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IV: Zastaralá a zpustlá Praha: průmysl, diskoordinace a ekonom. kalkulace

V první kapitole jsme se zabývali nedostatky zásobování v Československu v době vlády komunistického režimu z pohledu historiků a pramenů, které tito zpracovali. Nevěnovali jsme se tehdy však našemu hlavnímu městu Praze. To nyní napravíme a tentokrát nás budou provázet po Praze představitelé režimu.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed