Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora HynekRk

obrázek k článku

Sonda do (nejen) zásobování východomoravské vesnice v době normalizace (I/III)

Tato kronika byla psána i v době tzv. normalizace, čili v době vlády komunismu mezi lety 1970 až 1989. V této stati se podíváme na některé hospodářské aspekty tehdejšího života na středně veliké obci na východní Moravě.

obrázek k článku

Legislativa a právo ve svobodné společnosti

Libertariáni a klasičtí liberálové dlouho usilují o vysvětlení toho, jaký druh práva bychom měli ve svobodné společnosti. Ale často zanedbáváme studování toho, jaký druh právního systému je vhodný pro vyvinutí řádného právního řádu.

obrázek k článku

Sociolog Jan Keller a turistický průmysl

Další věc, která to od mistra Jana schytala, je turistický průmysl. Velký koryfej sociologie ve své knize "Abeceda prosperity" tvrdí v hesle "Turistický průmysl", že turistický průmysl je hospodářské odvětví, jehož základem je rutinní péče o velkochov masových turistů.

obrázek k článku

Sociolog Jan Keller a skromnost

Ve své kritice ideologie růstu sociolog profesor Jan Keller píše o skromnosti. Okrádá skromný člověk společnost tím, že šetří peníze, nebo to nemusí být pravda?

obrázek k článku

Sociolog Jan Keller a zábavní parky

Další položkou, která to od profesora Kellera schytala, jsou zábavní parky.

obrázek k článku

Kdo je vinen násilím státu?

V tomto krátkém článku se podíváme na to, kdo je především vinen státním útlakem. Je to ministr, premiér, fýrer nebo řadový úředník či voják anebo policista? Tato věc je důležitá zejména tehdy, pokud se vláda stane natolik nesnesitelnou, že je potřeba se proti ní bránit.

obrázek k článku

Co si nacionální socialisté půjčili od Marxe

Marx a marxisté, především mezi těmi "proletářský filozof" Dietzgen, učil, že myšlení je určeno myslitelovou třídní pozicí. Tak myšlení neprodukuje pravdu, ale "ideologie". Toto slovo znamená, v kontextu marxistické filozofie, převlek sobeckých zájmů sociální třídy, které je jednotlivec oddán.

obrázek k článku

Problém černého pasažéra, demonstrované preference a ekonomická kalkulace

Dle ekonomické teorie je černým pasažérem člověk, který získá požitky z nějakého statku, ale vyhne se jeho placení. Fakticky se jedná o existenci černých pasažérů, kteří sice konzumují, ale nelze je vyloučit z této spotřeby (tzv. nevyloučitelnost ze spotřeby).

obrázek k článku

Sociolog Jan Keller a zlo individualismu - automobil

Další věcí, která se v knize Abeceda prosperity sociologa profesora Jana Kellera neobešla bez kritiky, je automobil. Jakožto na symbolu zlého individualismu nenechal Jan Keller na automobilu ani šroubek suchý.

obrázek k článku

Několik poznámek ke státnímu sociálnímu zaopatřovacímu systému dneška

Dnešní sociální zaopatřovací systém nemůže splnit svůj cíl omezit chudobu. Naopak ji konzervuje a dost možná i rozšiřuje. Navíc škodí ekonomice země a spotřebitelům.

obrázek k článku

Poznámka k nemožnosti ekonomické kalkulace za socialismu potřetí: dopady byrokracie

„Byrokratický management je řízením, které spočívá v podřízení se podrobným pravidlům a regulacím, jež stanovuje nadřízený orgán.“

obrázek k článku

Co žene bolívijskou vzkvétající ekonomiku

K překvapení mnoha, Bolívie je nyní nejrychleji rostoucí latinskoamerickou ekonomikou. S pětiprocentní mírou růstu nyní předčí kdysi dominující, ale nyní stagnující regionální konkurenty jako Brazílie a Peru.

obrázek k článku

Několik poznámek k imigraci a diskriminaci (nejen) z libertariánského hlediska

Imigrační krize dnes hýbe společností. Jak se na ni dívají libertariáni a jaké řešení se nabízí? Podrobnější rozbor přináší Hynek Rk.

obrázek k článku

Bydlení dělníků versus vesničanů v dlouhém 19. století: nástin (III/III)

Poslední díl o bydlení v 19. století přináší zajímavé postřehy o zvycích a hygieně obyvatel. Čerpáno je zde především z povídek Karla Klostermanna a Josefa Lady.

obrázek k článku

Bydlení dělníků versus vesničanů v dlouhém 19. století: nástin (II/III)

V tomto díle se zaměříme na bydlení vesničanů v 19.století. Mimo odborné literatury nám mohou být dobrou ukázkou i známé skanzeny.

obrázek k článku

Bydlení dělníků versus vesničanů v dlouhém 19. století: nástin (I/III)

Dost často se soudí, že divoký kapitalismus 19. století znamenal masové zbídačování obyvatelstva. My se v této stati zaměříme jen na jednu z okolností zbídačování obyvatel v 19. století, a to na okolnost týkající se bydlení nižších vrstev obyvatelstva.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed