Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Monetae cudendae ratio

Rozprava o penězích je zajímavým historickým dokumentem sepsaným pro Pruský sněm konaný v roce 1528. Mikuláš Koperník se zde ukázal nejen jako bystrý pozorovatel dění na obloze, ale i v lidské společnosti...

obrázek k článku

Ekonomika svobodné společnosti

obrázek k článku

Čo je to Rakúska škola?

obrázek k článku

Banky nemohou vytvářet peníze

obrázek k článku

Nerozdávej co ti nepatří

Stát by neměl dávat naše peníze chudým a nemocným. Chudým a nemocným bychom měli dávat peníze dobrovolně my sami, prostřednictvím charit, které jsou k tomu určené. Vynucená solidarita není solidaritou, ale krádeží a násilím.

obrázek k článku

Anatomie státu - část III. - jak si stát udržuje moc

Ideologická podpora je pro stát životně důležitá, stát se musí neustále snažit vštípit veřejnosti svoji „legitimitu,“ aby odlišil svoje aktivity od pouhých banditů.

obrázek k článku

Vyhlášení války politické ekonomii

Tento článek z 13. června 1847 v Le Libre énchange byl reakcí na formální žádost Mimerelova výboru (Výbor na obranu domácího průmyslu) na zrušení kateder politické ekonomie, jež se posléze omezil na požadavek, aby teorie protekcionismu byla vyučována stejně jako teorie volného obchodu.

obrázek k článku

Inflace v Římské říši

obrázek k článku

Vlastnictví a zákon

Ptám se, zda právo na Vlastnictví nepatří mezi ta práva, která rozhodně nevycházejí z pozitivního zákona, ale která jsou naopak, předchůdcem a raison ď tre zákona?

obrázek k článku

Teorie vykořisťování

Kritika marxismu

obrázek k článku

Etika produkce peněz

Záznam přednášky z Mises Institute

obrázek k článku

Marxistická a rakouská třídní analýza

Nejprve představím sérii tezí, které jsou součástí Marxistické teorie dějin. Tvrdím, že všechny jsou v zásadě pravdivé. Pak ukáži, že tyto pravdivé teze byly v Marxismu odvozeny od chybné počáteční teorie.

obrázek k článku

Zlato a ekonomická svoboda

Téměř hysterický odpor ke zlatému standardu je jedno z témat, které spojuje etatisty všech vyznání. Zdá se, že si uvědomují - možná jasněji a zřetelněji, než mnozí obhájci laissez faire - že zlato a ekonomická svoboda jsou neoddělitelné, že zlatý standard je nástrojem laissez faire.

obrázek k článku

Proč jsem občanem?

Nic na světě není tak obyčejného jako to, čemu říkáme nevidět pro oči, totiž že člověk obyčejně si nevšímá toho, v čem je, a nepozoruje nic z toho, co se ustavičně okolo něho plete.

obrázek k článku

Demokratům

Ne, nepletu se. Cítím, že mi v hrudi bije srdce demokrata. Jak se tedy stalo, že jsem tak často v opozici proti těm, jež se prohlašují za výlučné představitele demokracie?

obrázek k článku

Pro Jamese Madisona, Paříž, 6. září 1789

Dopis Thomase Jeffersona

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed