Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Castro jako minimální mzda

Musíme se zbavit sympatií pro Castra. To je ale také jen první krok. Naším konečným cílem je zbavit se omylů, které Castro představuje. Castro je jako Velký Bratr přímo z 1984.

obrázek k článku

Claude Frédéric Bastiat: Mezi Francouzskou revolucí a revolucí mezního užitku (I/III)

Claude Frédéric Bastiat byl francouzským ekonomem, poslancem a spisovatelem, který bojoval za soukromé vlastnictví, volné trhy a limitovanou vládu.

obrázek k článku

Prosím jeden státní starobní důchod? Už došly, pane

Předkládám pár problémů, s kterými bude zřejmě nutné počítat v budoucnu a které v kombinaci s problémem stárnutí populace mohou vést k tomu, že starobní důchody budou v budoucnosti dosti malé.

obrázek k článku

Díra v EET

EET nijak nebrání prodávet transakce „bez účtenky“; ale to zdaleka není vše, nebrání mnoha dalším věcem, o kterých si v tomto článku můžete přečíst.

obrázek k článku

Urza v Paralelní Polis

Přednáška a diskuse o anarchokapitalismu; těším se na vás 30. 11. ve 20 hodin v Paralelní Polis!

obrázek k článku

Nad Zákonem F. C. Bastiata II/II

Bastiat, od jehož narození si připomínáme v tomto roce 215 let, v některých věcech předznamenal vývoj ekonomické vědy o mnoho desítek let dopředu, zejména co se týká teorie veřejné volby a částečně i ekonomické kalkulace.

obrázek k článku

Mýtus o neefektivním státu

O státu můžeme často slyšet, jak je neefektivní. Pravda je to jen zčásti. Stát dokáže být efektivní – ovšem v jiném smyslu, než by si většina lidí přála.

obrázek k článku

Nad Zákonem F. C. Bastiata I/II

Součástí posledně vydané knihy od Bastiata je esej 'Zákon'. Právě na tuto esej se v tomto článku blíže podíváme. Uvidíme, že Bastiat nebyl jen nějaký byť schopný publicista, ale že ve svém díle se zabýval věcmi, které přišly badatelům na stůl až mnohem později.

obrázek k článku

Přesun e-shopu

Náš e-shop se přesouvá pod hlavičku Liberálního institutu.

obrázek k článku

Úhradová vyhláška jako brzda zdravotnictví

Do připomínkového řízení se na začátku října dostal návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017. Podle informací Ministerstva zdravotnictví má přidat do systému veřejného pojištění až o 13 miliard více, částečně z větších příjmů od pojištěnců, částečně ze státního rozpočtu.

obrázek k článku

Legitimita potratů

Dospěl jsem tedy k závěru, že potrat není porušením principu neagrese, čímž pádem je tedy z hlediska přirozeného práva legitimní; z toho samozřejmě nijak neplyne, že by interrupce byly správné, případně že bych s nimi já osobně souhlasil (opak je pravdou).

obrázek k článku

Nemožnost rovnosti

Zřejmě nejčastějším terčem etické kritiky tržní ekonomiky je nařčení, že tato nedokáže zajistit rovnost.

obrázek k článku

Pojištění proti nepojistitelnosti

Jeden z oblíbených argumentů proti volnotržnímu zdravotnictví a ve prospěch současného zdravotnictví socialistického zní, že kdyby zdravotní pojištění neposkytoval stát, lidé s vrozenými nemocemi s drahou léčbou by se stali nepojistitelnými, neboť by o ně komerční pojišťovny neměly zájem.

obrázek k článku

Tzv. české výrobky

obrázek k článku

Informace nejsou volné statky; a to má své důsledky

Máme-li pocit, že se někdo řítí ke zkáze a záleží-li nám na něm, mluvme o tom s ním, varujme ho, šiřme osvětu; nenuťme však nikoho násilím!

obrázek k článku

Vykořisťování

Mnoho lidí vnímá jako problém „vykořisťování“ pracujících lidí v chudých částech světa; a protože tam, kde je chudoba, typicky bývá celkem běžná i dětská práce, samozřejmě se toto téma týká i dětí.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed