Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

O teorii centrálně řízené ekonomiky: Analýza německého experimentu

obrázek k článku

Johann Karel Rodbertus (1805-1875)

Počátečním bodem Rodbertusovi teorie úroku je tvrzení, které do ekonomické vědy uvedl Adam Smith, a které bylo rozpracováno Ricardovou školou, že zboží je, ekonomicky vzato, produktem pouze a výlučně práce a náklady nejsou nic jiného než práce.

obrázek k článku

O tom, prečo je vražda zlá, ale zbraň dobrá

obrázek k článku

Náš nepřítel – Stát

Toto je nejvážnější nebezpečí, které dnes hrozí civilizaci: státní intervence, absorpce veškerého spontánního úsilí společnosti Státem; tedy toho spontánního historického jednání, které dlouhodobě udržuje, vyživuje a pohání lidské osudy.

obrázek k článku

Anatomie státu - část IV. - jak stát překračuje svoje limity

Jelikož stát nezbytně žije z nedobrovolné konfiskace soukromého majetku, a jelikož jeho expanze nezbytně zahrnuje stále se zvyšující nájezdy do svobod soukromých osob a soukromých společností, musíme prohlásit, že stát je hluboce a inherentně antikapitalistický.

obrázek k článku

Peníze a ekonomický cyklus

obrázek k článku

Izajášova práce

obrázek k článku

Racionální rozhodování a směna

Okolní svět se mění každou vteřinou, stejně tak jako preference lidí, kteří v něm žijí. Přesto každý člověk dělá denně desítky rozhodnutí, která jsou pro něj v daný okamžik nejlepší možná.

obrázek k článku

Rakouská teorie ekonomického cyklu

Základní vysvětlení rakouské teorie ekonomického cyklu - pravděpodobně jediné známé teorie, která byla schopna předpovědět a vysvětlit prakticky všechny hospodářské krize v posledních několika stech letech.

obrázek k článku

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

Jak v ekonomice fungují dluhy a úspory, v jakém jsou vzájemném vztahu, a jak to souvisí s papírovými penězi a centrálním bankovnictvím? Polopatické vysvětlení na jednoduché ekonomice Robinsona Crusoe.

obrázek k článku

Co jsou peníze?

„Proklaté peníze! Proklaté peníze!“ volal zoufale ekonom F…, Vycházeje z ministerstva financí, kde se právě zvažovalo zavedení papírových peněz.

obrázek k článku

O Marxovi

obrázek k článku

Monetae cudendae ratio

Rozprava o penězích je zajímavým historickým dokumentem sepsaným pro Pruský sněm konaný v roce 1528. Mikuláš Koperník se zde ukázal nejen jako bystrý pozorovatel dění na obloze, ale i v lidské společnosti...

obrázek k článku

Ekonomika svobodné společnosti

obrázek k článku

Čo je to Rakúska škola?

obrázek k článku

Banky nemohou vytvářet peníze

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed