Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Dějiny 3.1. - Velká deprese čtrnáctého století

Většina lidí (včetně historiků) považuje ekonomický a kulturní vývoj za nepřerušovaný, tj. v každém století se lidé mají lépe než ve století předcházejícím. Takto zjednodušený předpoklad musel být opuštěn s dobou temna, jež následovala pád Říše římské.

obrázek k článku

Ako osloviť ľavicu

Ako libertariáni sme nevyužívali jednu z našich najmocnejších intelektuálnych zbraní. Je čas ju vybrať a použiť.

obrázek k článku

Soukromé školství ve Velké Británii, dětská práce a stát v 19. století (5/5)

Ekonomické důsledky dalších státních zásahů a jejich vliv na chudobu a možnost zajištění vzdělávání.

obrázek k článku

100% krytí v monetaristické tradici chicagské školy

Většina čtenářů tohoto webu pravděpodobně slyšela o tom, že dnešní rakouská škola se v otázce bankovnictví rozchází na dvě větve – na stoupence 100% rezerv a na zastánce svobodného bankovnictví.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vzdělání - část IV.

Existuje stále více důkazů o tom, což rozhodně platí pro veřejné vysoké školy, že nucená dotace je nasměrována převážně tak, že jsou chudí nuceni finančně podporovat vzdělání bohatých!

obrázek k článku

131. narozeniny Ludwiga von Misese

Dnes by se dožil svých 131. narozenin patrně největší ekonom 20. století, Ludwig von Mises.

obrázek k článku

Záznam přednášek z LAMI

obrázek k článku

Dějiny 2.8. - Scholastici pozdního třináctého století: Františkáni a teorie užitku

Trh byl pro Oliviho prostorem, kde se utváří ceny statků z interakce jedinců s různými subjektivními užitky a s různým hodnocením statků. Spravedlivé tržní ceny tedy nejsou determinovány odkazem k objektivním vlastnostem statku, ale tržní interakcí subjektivních preferencí.

obrázek k článku

Narozeniny Samuela Adamse

Přirozenou lidskou svobodou je svoboda od jakékoli nadvlády, tedy absence nutnosti podřídit se cizí vůli či zákonu, kromě přirozeného práva.

obrázek k článku

Jak stát zabíjí chudé

Jedním z nejčastějších argumentů pro státní zásahy jsou údajné intervence ve prospěch chudých. Stát má chránit chudé, kteří by jinak byli na volném trhu biti.

obrázek k článku

Soukromé školství ve Velké Británii, dětská práce a stát v 19. století (4/5)

Ekonomické důsledky zákazu dětské práce, omezení dětské práce a povinné školní docházky.

obrázek k článku

Předvolební bahno II. - Nemocnice

Dalším oblíbeným předvolebním tématem je vytváření a rušení nových nemocnic. Ale i zde musí stát nutně narážet na chaos v podobě nemožné racionální ekonomické kalkulace.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vzdělání - část III.

Samotná existence systému veřejných škol, krom jiného, zahrnuje spletitou síť vynucovaných daní a dotací, které jsou velmi obtížně obhajitelné na jakémkoli etickém základu.

obrázek k článku

Problém svobodného bankovnictví

Zkusme si představit, že by svobodné bankovnictví bylo převládajícím systémem v Evropě během posledních dvou generací před vypuknutím Velké války.

obrázek k článku

Rozhovor s Peterem Boettkem

Americký profesor ekonomie, říká: „Máme teď na výběr ze dvou možností: buď natiskneme nové kvantum dolarů a octneme se na prahu hyperinflace, anebo řádně osekáme vládu a její výdaje.“

obrázek k článku

Dějiny 2.7. - Filozof-teolog: sv. Tomáš Akvinský

Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274) byl nejvyšším intelektem vrcholného středověku, člověkem, který budoval filozofický systém na Aristotelovi, na konceptu přirozeného práva a na křesťanské teologii, čímž stvořil „tomismus“, mocnou syntézu filozofie, teologie a vědy o člověku.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed