Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Mýtus o neefektivním státu

O státu můžeme často slyšet, jak je neefektivní. Pravda je to jen zčásti. Stát dokáže být efektivní – ovšem v jiném smyslu, než by si většina lidí přála.

obrázek k článku

Nad Zákonem F. C. Bastiata I/II

Součástí posledně vydané knihy od Bastiata je esej 'Zákon'. Právě na tuto esej se v tomto článku blíže podíváme. Uvidíme, že Bastiat nebyl jen nějaký byť schopný publicista, ale že ve svém díle se zabýval věcmi, které přišly badatelům na stůl až mnohem později.

obrázek k článku

Přesun e-shopu

Náš e-shop se přesouvá pod hlavičku Liberálního institutu.

obrázek k článku

Úhradová vyhláška jako brzda zdravotnictví

Do připomínkového řízení se na začátku října dostal návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017. Podle informací Ministerstva zdravotnictví má přidat do systému veřejného pojištění až o 13 miliard více, částečně z větších příjmů od pojištěnců, částečně ze státního rozpočtu.

obrázek k článku

Legitimita potratů

Dospěl jsem tedy k závěru, že potrat není porušením principu neagrese, čímž pádem je tedy z hlediska přirozeného práva legitimní; z toho samozřejmě nijak neplyne, že by interrupce byly správné, případně že bych s nimi já osobně souhlasil (opak je pravdou).

obrázek k článku

Nemožnost rovnosti

Zřejmě nejčastějším terčem etické kritiky tržní ekonomiky je nařčení, že tato nedokáže zajistit rovnost.

obrázek k článku

Pojištění proti nepojistitelnosti

Jeden z oblíbených argumentů proti volnotržnímu zdravotnictví a ve prospěch současného zdravotnictví socialistického zní, že kdyby zdravotní pojištění neposkytoval stát, lidé s vrozenými nemocemi s drahou léčbou by se stali nepojistitelnými, neboť by o ně komerční pojišťovny neměly zájem.

obrázek k článku

Tzv. české výrobky

obrázek k článku

Informace nejsou volné statky; a to má své důsledky

Máme-li pocit, že se někdo řítí ke zkáze a záleží-li nám na něm, mluvme o tom s ním, varujme ho, šiřme osvětu; nenuťme však nikoho násilím!

obrázek k článku

Vykořisťování

Mnoho lidí vnímá jako problém „vykořisťování“ pracujících lidí v chudých částech světa; a protože tam, kde je chudoba, typicky bývá celkem běžná i dětská práce, samozřejmě se toto téma týká i dětí.

obrázek k článku

Proč nejásat nad vyrovnaným státním rozpočtem

Mít vyrovnaný rozpočet je jistě prima. Ještě víc prima by ale bylo, kdyby do něj člověk mohl dávat míň peněz.

obrázek k článku

Nerovnost, zlo z definice

Zejména v levicových kruzích – ale poslední dobou často i mezi širokou veřejností – jsou populární snahy o vymýcení nerovnosti mezi lidmi.

obrázek k článku

Bezdomovectví jako osobní selhání

Jak vidno existují dobré důvody, aby člověk nepřispíval bezdomovcům bez jakéhokoliv rozlišování na zasloužilé a nezasloužilé potřebné. Kdo tak chce činit, ať tak činí, ale na své vlastní náklady.

obrázek k článku

Ne až tak náhodná bída třetího světa

Proč nové země nenastoupily cestu úspěchu a bohatství, po které se necelých dvě stě let předtím podařilo vykročit někdejším koloniím v Americe?

obrázek k článku

Sebevlastnictví a dobrovolné otroctví

Brilantní logik Murray Newton Rothbard, otec anarchokapitalismu, přišel s mnoha skvělými myšlenkami a bezchybnými argumenty; domnívám se však, že v některých oblastech lze v jeho argumentaci najít jisté nedomyšlenosti a chyby. Rád bych se teď zaměřil na obhajobu sebevlastnictví.

obrázek k článku

Svoboda a decentralizace!

Hackers Congress Paralelní Polis, Praha 30/9-2/10/2016

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed