Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Deflace - definiční znak zdravé ekonomiky

V následujícím textu se pokusíme poukázat na problémy vyplývající z mylné definice inflace a deflace, provedeme taxonomii deflace, jež nám umožní opustit matoucí „makro“ pohled na problematiku deflace, a ukázat na falešnou paralelu dvou zel (inflace, zla menšího, a deflace, zla většího).

obrázek k článku

Ošidná rétorika: O (zne)užívání pojmu pojištění

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o velmi „laciný“ trik, veřejnost bude obecně odporovat zvyšování pojistného méně než zvyšování daní, snad proto, že pojistné zní více jako platba „pro sebe“ než jako dávka „ostatním“.

obrázek k článku

Demokracie, dobro z definice

Slovo demokracie je celkem běžně přijímáno například jako synonymum pro svobodu, rozumné chování, mírumilovnost, otevřenost k názorům ostatních, ale zejména je pojmem „demokratický“ velmi často užíván prostě místo „dobrý“ či „správný“.

obrázek k článku

Dějiny 9.5. - Obchodníci a obchodní rada

Rozzuření obchodníci se zaměřili zejména na vládou udělovaná výsadní monopolní privilegia tzv. obchodním společnostem.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu VI: Nedostatky v zemědělské produkci

Na 3. schůzi ČNR ze dne 20. října 1986 socialistický poslanec a pozdější krátkodechý ministr zemědělství a výživy ČSFR MVDr. Oldřich Burský uváděl, že dle něj zemědělská produkce v posledních 15 letech pronikavě rostla a postupně se rozšiřovala i potravinářská výroba.

obrázek k článku

Fabiánský socialismus II: Volte menší zlo, salámová metoda a další taktiky

Fabiánský socialismus na rozdíl od komunismu nesází na revoluční zvrat. Své ideje prosazuje postupně. O to ale účinněji.

obrázek k článku

ČNB - probouzející se obr

Jedním z charakteristických rizik naší doby je, že jsme vydáni na milost a nemilost rozmarům poměrně úzké skupiny lidí.

obrázek k článku

Nevysmívejte se, odstátněte peníze!

Vysloví-li někdo v České republice názor, že oblast peněžnictví by měla být odpolitizována a vyňata z moci státu, nesetká se s příliš pozitivní reakcí.

obrázek k článku

V ČR vystoupí 12.11.2013 Simon Lester z Cato Institute

Lester se v institutu mj. zabývá obchodním ochranářstvím, které odmítá, a ukazuje na jeho nesmyslnost. Je významným odborníkem v oblasti mezinárodního obchodního práva.

obrázek k článku

Fabiánský socialismus I: Dračí setba

Víte, co mají společného G. B. Shaw, London School of Economics a česká DPH? Tyto zdánlivě nesouvisející věci propojuje jedna idea. Socialismus. Fabiánský socialismus.

obrázek k článku

Peníze

O podstatě papírových peněz

obrázek k článku

Dějiny 9.4. - Rostoucí odpor obchodníků a šlechty proti kolektivismu

Zavedení Colbertova režimu etatismu, monopolů a prohibitivních cel, v kombinaci s vysokými daněmi a centralizací Ludvíka XIV., vedlo na konci šedesátých let sedmnáctého století k růstu opozičního proudu obchodníků a stejně tak šlechty.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu VI: Nedostatky a nekvalita pohledem schůzí ČNR: Nedostatky podruhé

To, že socialistické hospodářství nedokázalo uspokojovat řádně potřeby spotřebitelů, dokládá i 4. schůze ČNR ze dne 10. prosince 1986.

obrázek k článku

Desatero školského systému

Můj dědeček říkával, že děti se rodí dokonalé, ale během prvních 18ti let života z nich uděláme obyčejné lidi. Z hravých zvědavých aktivních dětí se stávají obyčejní dospělí.

obrázek k článku

Čekáme a chudneme

Návštěvy lékaře jsou pro mne od dětství noční můrou. Ani nevím proč, ale prostě se děsím bílých plášťů, strohých čekáren a pachu dezinfekce.

obrázek k článku

Problémom nie je obsah, ale forma

Problémom nebol Gustáv Husák a problémom nie je Dušan Čaplovič. Problémom bola samotná funkcia tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany československej a problémom je dnes existencia funkcie ministra školstva.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed