Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Mezinárodní letní škola 2012: „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“

Ve dnech 13.-17. srpna se na půdě vysoké školy CEVRO Institut koná mezinárodní letní škola „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“, která je organizována ve spolupráci s kolegy z Ohio University.

obrázek k článku

Chcete nás vrátit do středověku!

Základním omylem tohoto rozšířeného klišé je zmatení mezi technologií a takovými aspekty lidského života, jakými jsou morálka či politické principy.

obrázek k článku

USA - svobodná země?

USA jsou s oblibou prezentovány jako vzor svobodné země či společnosti, alespoň po stránce ekonomické. Avšak i ekonomická svoboda v USA je víceméně historií.

obrázek k článku

Máme se bát rostoucí produktivity?

Když odpůrci volného trhu křivě obviňují kapitalismus ze znečištění, ekonomických krizí a válek, je to samo o sobě nepříjemné. Ať už jsou však taková obvinění jakkoli mylná, alespoň se zaměřují na nepochybně negativní věci. Neuvěřitelné ovšem je, když je trh obviňován z konání dobra.

obrázek k článku

Práce přebije svobodu

Určitě jste slyšeli tuhle výmluvu již mnohokrát: „Já jenom dělám svou práci.“ Je to hláška, která vytáčí milovníky svobody a spravedlnosti a často slouží jako obrana mizerů.

obrázek k článku

Je stát svobodným účastníkem na trhu?

obrázek k článku

Dějiny 1.5. - Platónova pravicová kolektivistická utopie

Aby srovnal elity a masy do řady, instruoval Platón filozofy, aby o sobě šířili „milosrdnou“ lež, že jsou potomci bohů, zatímco ostatní třídy jsou z podřadných rodů. Svoboda slova byla, jak lze očekávat, pro Platóna nepřijatelná.

obrázek k článku

Islandská finanční krize

Po pádu banky Lehman Brothers ve Spojených státech amerických na podzim roku 2008 se rozšířila finanční krize do mnoha dalších zemí a neminula ani Island. Tato malá severská ekonomika utrpěla opravdu znatelný šok a pokles.

obrázek k článku

Bohatí utíkají

Naštěstí ještě existují země, kde státní zásahy do ekonomiky nenabývají drakonických rozměrů.

obrázek k článku

Soukromé právo na Smaragdovém ostrově

Kodex Brehon tvořil obrovské tělo občanského, válečného a trestního práva. Reguloval lidi rozličného společenského postavení, od „krále“ až po otroka, a vyjmenovával jejich individuální práva a výsady.

obrázek k článku

Hitler keynesiánec

Ve třicátých letech 20. století byl Hitler široce vnímán jako jeden z mnoha protekcionistických centrálních plánovačů, který rozpoznal domnělé selhání volného trhu a s tím spojenou nutnost celonárodně řízeného ekonomického rozvoje.

obrázek k článku

Egalitarismus jako revolta proti přírodě

Odvěké záznamy o nerovnosti, zdá se, naznačují, že tato rozdílnost a různorodost je zakořeněna v biologické podstatě člověka. Ale je to přesně tento závěr o biologii a lidské podstatě, který naše rovnostáře nejvíce dráždí a irituje.

obrázek k článku

Čím je společnost komplexnější, tím větší potřebuje stát?

Je důležité se věnovat tomuto často slýchanému a vlivnému mýtu, protože vede přímo a logicky k socialistickému plánování.

obrázek k článku

Dějiny 1.4. - Předsokratikové

Dalším důležitým pozitivním krokem ve vývoji byl až příspěvek předsokratika (ve skutečnosti Sokratova současníka) Démokrita (kolem 460 až kolem 370 př. n. l.).

obrázek k článku

Rozhovor s Thomasem DiLorenzem

„Nikdo nikdy neviděl Greenspanovu disertaci ani diplom. Americká centrální banka, jíž šéfoval, nynější krizi ještě zhoršuje. Kdysi zavinila i Velkou depresi,“ říká Thomas DiLorenzo, známý americký ekonom.

obrázek k článku

Anatomie Fedu s Murphym a 50% slevou

Jeden z nejznámnějších rakouských akademických ekonomů Bob Murphy opakuje svůj úspěšný kurz Anatomie Fedu.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed