Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Nevysmívejte se, odstátněte peníze!

Vysloví-li někdo v České republice názor, že oblast peněžnictví by měla být odpolitizována a vyňata z moci státu, nesetká se s příliš pozitivní reakcí.

obrázek k článku

V ČR vystoupí 12.11.2013 Simon Lester z Cato Institute

Lester se v institutu mj. zabývá obchodním ochranářstvím, které odmítá, a ukazuje na jeho nesmyslnost. Je významným odborníkem v oblasti mezinárodního obchodního práva.

obrázek k článku

Fabiánský socialismus I: Dračí setba

Víte, co mají společného G. B. Shaw, London School of Economics a česká DPH? Tyto zdánlivě nesouvisející věci propojuje jedna idea. Socialismus. Fabiánský socialismus.

obrázek k článku

Peníze

O podstatě papírových peněz

obrázek k článku

Dějiny 9.4. - Rostoucí odpor obchodníků a šlechty proti kolektivismu

Zavedení Colbertova režimu etatismu, monopolů a prohibitivních cel, v kombinaci s vysokými daněmi a centralizací Ludvíka XIV., vedlo na konci šedesátých let sedmnáctého století k růstu opozičního proudu obchodníků a stejně tak šlechty.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu VI: Nedostatky a nekvalita pohledem schůzí ČNR: Nedostatky podruhé

To, že socialistické hospodářství nedokázalo uspokojovat řádně potřeby spotřebitelů, dokládá i 4. schůze ČNR ze dne 10. prosince 1986.

obrázek k článku

Desatero školského systému

Můj dědeček říkával, že děti se rodí dokonalé, ale během prvních 18ti let života z nich uděláme obyčejné lidi. Z hravých zvědavých aktivních dětí se stávají obyčejní dospělí.

obrázek k článku

Čekáme a chudneme

Návštěvy lékaře jsou pro mne od dětství noční můrou. Ani nevím proč, ale prostě se děsím bílých plášťů, strohých čekáren a pachu dezinfekce.

obrázek k článku

Problémom nie je obsah, ale forma

Problémom nebol Gustáv Husák a problémom nie je Dušan Čaplovič. Problémom bola samotná funkcia tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany československej a problémom je dnes existencia funkcie ministra školstva.

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace VI – Problémy se služkou a jejich (ne)řešení

V knize „Women’s Lives: Researching Women’s Social History 1800-1939“ je jedna celá část věnována domácím služebným. Dělat služebnou bylo v dřívějších dobách obvyklé ženské zaměstnání.

obrázek k článku

Jak dlouhou by měly mít věci životnost?

V dobách masivního a častého technologického pokroku by bylo čirým plýtváním, kdyby výrobci používali příliš mnoho zdrojů na prodloužení životnosti výrobků přes dobu jejich použitelnosti.

obrázek k článku

Dějiny 9.3. - Jediná daň

V pozdním šestnáctém století vznesl Jean Bodin a další otázku odstranění mnohých či všech oblastí ochromující sítě daní a jejich nahrazení jednou univerzální přímou daní odvozenou od majetku či příjmu.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu VI: Nedostatky a nekvalita pohledem schůzí ČNR: Nedostatky v zásobování

„Dovolte mi, abych zde reagoval i na stížnosti našich občanů na omezenou nabídku textilních a obuvnických výrobků, kterou náš vnitřní trh nabízí, i na jejich nižší kvalitu a módnost.“

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace V - Hyperbolický jazyk vědců a jiné kratochvíle

Je možné věřit vědcům? Někdy ano a někdy ani ne.

obrázek k článku

Stát miluje průměrného člověka

A jakákoliv odchylka zůstane ignorována.

obrázek k článku

Konec intervencionismu

Lidé si musí zvolit mezi tržním hospodářstvím a socialismem. Nemohou se vyhnout této volbě tím, že přijmou „třetí cestu“, ať již jí budou říkat jakkoli.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed