Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Ekonomická sofismata: Dominance skrze průmyslovou převahu

Stejně jako v čase války, kdy národ získává převahu nad svými nepřáteli skrze své technicky dokonalejší zbraně, může národ v čase míru získat převahu nad svými konkurenty skrze svůj pokročilejší průmysl?

obrázek k článku

For a New Liberty: Odposlouchávání

Odposlouchávání je zavrženíhodným narušením soukromí a vlastnických práv a samozřejmě by mělo být postaveno mimo zákon jakožto akt agrese.

obrázek k článku

ABCT 8b/8 : Některé konkureční teorie hospodářských cyklů - monetaristé

Osmý díl seriálu o rakouské teorii hospodářských cyklů.

obrázek k článku

Ne až tak „divoký“ divoký kapitalismus aneb špacír několika městy divokého kapitalismu

Pokud se někdo zeptá, jaká byla sociální péče v dobách tzv. divokého kapitalismu (tj. období zhruba od 1. poloviny 19. století do roku 1914), tak se mu zpravidla dostane odpovědi, že byla nedostatečná a že existovaly sem tam chudobince, chorobince a sirotčince a žebrota.

obrázek k článku

Dějiny 1.3. - První ekonom Hésiodos a problém vzácnosti

Čestné místo prvního řeckého ekonoma patří Hésiodovi z Boiótie, básnikovi z raného středověkého Řecka, jenž žil v polovině osmého století př. n. l.

obrázek k článku

Církevní restituce

Vzhledem k tomu, že v průběhu tohoto nebo příštích týdnů by mělo dojít k definitivnímu schválení zákona o církevních restitucích, je navrácení církevního majetku v současnosti horkým tématem.

obrázek k článku

Rozhovor s Lawrencem Whitem

„Mnoho investic přišlo kvůli centrálním bankám nazmar. Bez nich bychom byli bohatší,“ vysvětluje Lawrence White, profesor hospodářských dějin na Missourské univerzitě v St. Louis a jeden z předních zastánců volného bankovnictví (free banking).

obrázek k článku

For a New Liberty: Sex

V posledních letech naštěstí začali liberálové docházet k závěru, že „jakýkoli dobrovolný akt mezi dvěma (nebo více) dospělými osobami“ by měl být legální.

obrázek k článku

Krach Švédského modelu

Kdyby Švédsko opustilo EU a připojilo se k USA, stalo by se jejich nejchudším státem.

obrázek k článku

Spontánní řád v metru

Čemu nás může naučit spontánní řád v pražském metru?

obrázek k článku

Étienne de La Boétie: Rozprava o dobrovolném otroctví

Představujeme novou položku v e-shopu - klasické dílo francouzské politické filosofie, které byste si neměli nechat ujít.

obrázek k článku

Dějiny 1.2. - Politika polis

Když člověk obrátí svůj rozum od neživého světa směrem k člověku samotnému a společenskému uspořádání, stane se pro čistý rozum složité vyhnout se předpojatosti a předsudkům spojeným s politickým zřízením dané doby. To platí i pro Řeky, včetně Sokrata, Platóna a Aristotela.

obrázek k článku

Kdo by měl nést břímě důkazu?

Možná jste byli – stejně jako já mnohokrát za ta léta – překvapeni, jakým způsobem se občas vedou debaty.

obrázek k článku

Dobrovolný způsob ochrany přírodních a kulturních památek

National Trust působí ve Spojeném království a představuje dobrovolnou organizaci, která se zabývá ochranou přírodních a kulturních památek v zemi (vyjma Skotska, kde působí podobná organizace).

obrázek k článku

Pozvánka na TEDx Košice

Už v najbližších dňoch bude Východ Slovenska po prvý krát dejiskom celosvetovo známeho formátu TEDx.

obrázek k článku

Utrácením k prosperitě

Výdaje. Ty vládní především. Všelék, nebo ukazatel zbývajících mil na cestě do otroctví?

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed