Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Hospodářská politika: Myšlenky pro dnešek a zítřek II - Socialismus

Jakmile jednou připustíte, že úkolem vlády je kontrolovat konzumaci alkoholu, co potom odpovíte těm, kteří budou tvrdit, že kontrola knih a myšlení je mnohem důležitější?

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IX: Průmysl, zaostalost a diskoordinace - Plnění plánu, dluhy a investice

Na 4. schůzi ČNR ze dne 10. prosince 1986 vystoupil i komunistický poslanec Antonín Zicha, který přednesl projev, který jasně naznačuje (mimo jiné), že není dostatečné sledovat plnění plánů produkce za minulého režimu.

obrázek k článku

Dějiny 11.1. - Pettyovci: Davenant, King a zákon poptávky

Davenant by byl zapomenutým a bezvýznamným merkantilistickým autorem, pokud by se nestal cílem výstředního velebení ze strany současných kvantofrenických historiků myšlení, kteří mu přisoudili objev do té doby neznámého a domnělého „ekonomického zákona“.

obrázek k článku

Jak centrální banky způsobují nerovnost příjmů

Propast mezi bohatými a chudými neustále narůstá. V roce 1975 vlastnilo jedno procento nejbohatších pouze osmiprocentní výseč na ekonomickém koláči, dnes už je tento klínek ale dvacetiprocentní.

obrázek k článku

Univerzálně preferované jednání III: Úvod 1/2

Po nespočet generací žilo lidstvo dobrovolně v lůně sebestředné ignorance: Země byla plochá, Slunce, Měsíc a hvězdy se otáčeli kolem ní, předci se jim zjevovali zpoza závoje smrti a hrom znamenal zlobu bohů.

obrázek k článku

Nedokonalé a asymetrické informace VIII: Za aktivní investiční strategii

Ekonom Pavel Kohout dlouhá léta ve své poměrně známé knize „Investiční strategie pro třetí tisíciletí“ tvrdil, že: „Laici se často domnívají, že ideálním investičním přístupem je nakupovat akcie, než jejich ceny půjdou nahoru, a prodávat akcie, když se očekává pokles jejich cen...“

obrázek k článku

Minimální mzda: Udržet chudé v trvalé chudobě

Je-li cílem minimální mzdy skutečně zvýšení životní úrovně těch nejchudších, pak je na místě klást si otázku, proč stát každý měsíc konfiskuje celou třetinu jimi vytvořených hodnot.

obrázek k článku

Hospodářská politika: Myšlenky pro dnešek a zítřek I - Kapitalismus

Rozvoj kapitalismu je založen na právu každého podnikatele sloužit svým zákazníkům lépe a/nebo levněji. A tato metoda během poměrně krátké doby přetvořila celý svět a umožnila nebývalý nárůst světové populace.

obrázek k článku

Válka světů: Komplexní společnost

Miliony let evoluce naše těla a geny připravily na život v malých skupinách. Dnes žijeme v daleko komplexnější společnosti, která se řídí jinými pravidly, jež jsou často v rozporu s našimi instinkty. Vzniká tak válka světů, která naši společnost ovlivňuje více, než je na první pohled patrné.

obrázek k článku

Dějiny 10.7. - Baconovci: Sir William Petty a politická aritmetika

Swift svým skvělým hodnotově neutrálním, numerologickým, empiricistickým pettyovským způsobem popisuje ekonomické výhody prodeje 100 tisíc dětí ročně k snězení.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IX: Průmysl, zaostalost a diskoordinace - Limity extenzifikace

Komunistický poslanec M. Mrázek na 4. schůzi ČNZ ze dne 10. prosince 1986 upozorňoval na zvrácené motivace v ekonomice a na to, že rezervy jsou již jen omezené.

obrázek k článku

Karel Engliš o svobodě

V době, kdy už byla komunistická diktatura na spadnutí a většina politiků všech povolených stran, intelektuálů a osob veřejně činných byla ovlivněna myšlenkami socialismu, bylo stále možné najít jedince, kteří si uvědomovali význam osobní svobody. Nešlo však pouze o svobodu politickou.

obrázek k článku

Univerzálně preferované jednání II: Základní pravidla a skromné doporučení

Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. Pro práci na takovém mamutím úkolu - navíc v tak krátké knize – jsem si stanovil určitá základní pravidla, která stojí za představení právě teď.

obrázek k článku

Univerzálně preferované jednání I: Předmluva

Protože jsme nebyli schopni definovat racionální systém univerzální morálky, byli jsme nuceni strašit naše děti hororovými příběhy s náboženským pozadím a vložit zbraně, tresty a armády do rukou malé monopolní skupiny bezcitných vládců, kteří si říkají „stát“.

obrázek k článku

Budoucnost Evropy: Inflace a daně z majetku

Daňová zátěž ve většině zemí západního světa je natolik vysoká, že může snadno dojít k nezaplacení nadměrných dluhů. Takový je alespoň výsledek závěrečné zprávy, kterou pro Mezinárodní měnový fond vypracovali Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff.

obrázek k článku

O evropských dotačních fondech

V rámci všemožných diskusí na téma přínosů a nevýhod našeho členství v EU je často citovaným argumentem na podporu našeho členství fakt, že peněz, které jsme (si) nacpali do Brusele, je o trošku méně než těch, které nám Brusel vytlačila zpět.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed